Framtidens energibesparande golvbrunnar

Energifrågan har seglat upp som en av de mest brännande frågorna i samhället, och behovet av ny klimatneutral produktion och energieffektiviseringar är stort. I HSB Living Lab testas en innovation som kan minska våra fastigheters energianvändning rejält – med hjälp av duschvattnet.

Men förutom att producera mer klimatvänlig energi, så behöver vi även effektivisera energianvändningen – en både snabb och kostnadseffektiv åtgärd för att klara klimatomställningen.

Efter uppvärmningen av våra fastigheter står tappvarmvatten, det vill säga det varmvatten vi får ur kranen, för den största delen av vår energiförbrukning.

Och av det varmvatten vi använder, så är det när vi duschar som vi använder mest.  Att minska energiåtgången just vid duschandet är därför en viktig del i omställningen mot hållbara bostäder och energisystem.

– Vi ser ett enormt behov. Vi behöver ställa om både för att klara  energiförsörjningen och klimatutmaningen. Hittills har vi i samhället pratat mer om energiproduktion, och mindre om energibesparingar – trots att det är i kilowattimmarna vi inte förbrukar som vi hittar den största klimatnyttan och kostnadseffektiviteten, säger Henrik Hagman, grundare av Enduce, som tagit fram en energisparande lösning som nu testas i HSB Living Lab.

De har tagit fram en metod för energiåtervinning ur duschvatten som kan minska mängden energi som går åt med 75 procent – med hjälp av en energiåtergivande golvbrunn.

– I en nybyggd fastighet (i Sverige) så minskar man hela fastighetens energianvändning med ungefär 12 procent, berättar Henrik Hagman, något som kan göra stor skillnad, inte minst om tekniken sprider sig globalt.

– Internationellt är ungefär 80 procent av energiförsörjningen baserad på fossila källor. Ur det perspektivet så skulle vi kunna bidra till betydande minskningar av klimatavtrycket. Lyckas vi sprida tekniken kan den bli en viktig pusselbit i klimatomställningen. En sak vi verkligen gillar med vår lösning utöver den positiva miljö- och klimatmässiga aspekten, är att tekniken är lönsam både för såväl fastighetsägare, boende, som energiproducenter och nätägare, då tekniken förutom att spara energi också bidrar till att jämna ut bostäders effektbehov.

Tekniken går ut på att det använda och fortfarande varma duschvattnet används för att värma upp det inkommande kallvattnet.

– Så i stället för att blanda kallt vatten med varmvatten för att få rätt temperatur, så blandas förvärmt kallvatten med en betydligt mindre del varmvatten. Men man duschar fortfarande i helt rent vatten, som vanligt, då det enbart är energin som recirkuleras, förklarar Henrik Hagman.

Själva principen för energiåtervinning är inte ny, det finns energiåtervinningslösningar som fungerar på samma sätt. Men det nya i Enduce fall är en teknik som gör det möjligt att använda effektiva, industriella värmeväxlare. Att ta ut och använda sig av gråvattnet, det vill säga det använda duschvattnet, ger alltid en beläggning på värmeväxlarna. Det är detta problem som Enduce lyckats lösa med hjälp av en patenterad teknik för rengöring.

– Det är möjliggöraren. Vi hade inte kunnat använda världens effektivaste värmeväxlare om det inte vore för den här egenutvecklade tekniken för renspolning. Det gör att vi har världens högsta återvinningsgrad, med marginal. Nummer två i världen ligger idag på 56 procent, vi på upp till 75 procent, säger Henrik Hagman.

Nu ska tekniken testas i HSB Living Lab genom att sex lägenheter ska utrustas med Enduce golvbrunnar för att bl.a. med husets sensorer ta reda på hur energiförbrukningen påverkas av golvbrunnsinstallationerna. De boende ska också få utvärdera hur de upplever användandet och underhållet av sina nya golvbrunnar. Ett viktigt verifieringsprojekt för Enduce, som planerar att lansera sin produkt under 2023.

– HSB Living Lab är en helt unik miljö, inte minst i och med sensornätverket med 2 000 sensorer. Det är tacksamt att utveckla en produkt i en infrastruktur som kan verifiera den effektivitet som vi vet att produkten har. Man måste bygga oberoende data för att visa att det fungerar. Så detta projekt är viktigt både för att få data, och för att få acceptans för den tekniska lösningen i branschen.