Drop it - hur minskar vi vattenanvändningen i hushållen?

Alla behöver vatten! Därför ska vi använda vatten smart. Dessutom kostar det både pengar och kräver andra resurser att ge oss alla bra dricksvatten. Samtidigt blir det mer ont om vatten i Sverige, speciellt vissa delar av året, till följd av klimatförändringar och en större befolkning. Hushåll står för en stor del av vattenanvändningen i Sverige.

Hur hushåll använder vatten kan alltså göra stor skillnad! Därför har RISE tillsammans med Chalmers, Ecoloop, VA-organisationer i tre kommuner och tre teknikleverantörer påbörjat ett forskningsprojekt kallat Drop it med huvudsaklig finansiering från forskningsrådet Formas. Projektet går ut på att ta reda på hur hushåll kan minska vattenanvändningen.

I projektet får hushåll testa produkter eller andra tekniska lösningar för vattenbesparing i kombination med olika sätt att kommunicera om vatten. Genom testerna kommer projektet ta fram rekommendationer för hur kommuner, fastighetsägare och företag bäst kan hjälpa hushåll att spara på vatten. 
 

Ditt bostadsområde har valts ut som ett av fyra testområden i Sverige. Vi hoppas att du vill vara med och bidra till projektets mål om rent och tillgängligt vatten till alla – nu och i framtiden.