DEN SOM SPARAR MEST VATTEN VINNER - Mobilspel ska trigga vattenbesparing

Vatten är en förnybar men begränsad resurs. Vår vattenanvändning i hemmet är tidigare inte kartlagd i termer social kontext, färdigheter och teknologi.

Hur använder vi egentligen vatten? En studie i HSB Living Lab vill kartlägga hur vi beter oss när det gäller vattenförbrukning. För att locka till engagemang tittar man på möjligheten att tävla i vattensparande via ett digitalt spel.

Projektet går under namnet WaterAware och är ett samarbete mellan Chalmers och HSB Living Lab. I maj i år hölls en workshop med studenter från Chalmers som fick komma med idéer kring hur man mest effektivt sparar vatten. En metod som ligger i tiden – så kallad gamification – dök upp som en het kandidat till hur man går vidare i projektet under sommaren och hösten 2018 med boende i HSB Living Lab.
– Det är ännu i sin linda, men idén går ut på att skapa ett slags tävling där man, förmodligen via sin mobil eller ipad, fyller i sin vattenförbrukning och tävlar mot andra. Det blir roligare att spara vatten när man lägger till ett tävlingsmoment, tror vi, säger Jesper Knutsson, projektledare för WaterAware på Chalmers.

Tanken med WaterAware är att man bättre ska kunna förstå beteende kring vattenförbrukning, allt för att bana väg för innovationer kring hur man sparar vatten. WaterAware tittar inte bara på hur mycket vatten som förbrukas, utan hur och när man slår på kranen.

Att kunna göra studien i HSB Living Lab är av stor vikt, menar Jesper Knutsson
– Det är själva förutsättningen för att vi ska kunna genomföra projektet överhuvudtaget. Att ha livs levande människor som använder vatten i sin vardag. På det sättet är HSB Living Lab helt perfekt.

Och varför är det då en bra idé att dra ner på sin vattenkonsumtion? Har vi inte ett överskott på vatten i Sverige? Jesper Knutsson menar att det delvis är gamla tankegångar, och vi måste revidera vår syn.
– Visst, vi har vatten men förbrukningen i sig drar energi, och där behöver vi verkligen ändra vårt beteende inför framtiden. Sedan är det faktiskt så att vattenbrist förekommer mer och mer även här i Sverige, se bara på Gotland som nyligen haft stor brist.

Vad vill man då att projektet ska hjälpa till att besvara?
– Vi vill helt enkelt veta vad som är bästa sättet att förbruka mindre vatten, utan att kompromissa på funktion och komfort, säger Jesper Knutsson.

 

FAKTA

I WaterAware använder vi oss av så kallade insiktsstudier, där vi går mer på djupet kring vattenanvändning. Vi registrerar inte bara hur mycket vatten som används, enkelt uttryckt. Sociala faktorer och vanor betyder mer än vad man tror när det kommer till vattenförbrukning.

Att tävla på skoj mot andra kan vara en morot till att verkligen engagera sig i studien. Gamification är stort på många andra håll i framtiden, och i workshopen framkom verkligen att detta kan vara vägen framåt.