Leanheat - bättre energioptimering med hjälp av AI

Projektet ska ge nya insikter om hur energioptimering och boendemiljö samverkar, genom att koppla ihop fastighetens prestanda och inomhusförhållanden med de boendes levnadsmiljö.
Leanheat skapar bättre boendemiljöer

Samarbetet mellan HSB Living Lab och Leanheat by Danfoss inleddes i juni 2020 och fokuserar på att optimera användningen av teknik och data i fastigheter. Tanken är att det ska främja såväl styrning av prestanda som hyresgästernas boendemiljö i framtidens smarta fastigheter.

– HSB Living Lab är ett tredje generations levande labb och erbjuder en unik möjlighet att testa datadrivna lösningar, säger Maria Gihlström, försäljningschef Sverige på Leanheat by Danfoss. – I många bostadshus finns inga tillgängliga fakta om faktiska, uppmätta inomhusförhållanden. I det här samarbetet använder vi realtidsdata från lägenheterna och uppvärmningssystemet för att förbättra fastighetens energiprestanda, fortsätter hon.

Data samlas in med hjälp av sensorer som är placerade i lägenheterna och i byggnadens undercentral. Genom att använda artificiell intelligens för att bearbeta data kan till exempel centralvärmen styras optimalt utifrån väderlek, ventilation och hur de boende rör sig i fastigheten.

Tanken är att projektet kopplar samman energioptimering med de boendes upplevelse av inomhusklimatet. Hyresgästerna får också möjligheten att utvärdera hur de upplever till exempel luftfuktighet och temperatur löpande, och kan på så sätt ge direkt feedback till fastighetsägaren. I projektet görs även beräkningar av miljöpåverkan från de boendes värmeförbrukning för att öka medvetenheten om sambandet.

Under det kommande året kommer projektet att titta på olika scenarier kring fastighetens energiprestanda och hur olika sociala hållbarhetsaspekter kan belysas. Resultaten kommer att presenteras hösten 2021.

– För oss är samarbetet ett sätt att hitta nya innovativa lösningar för ett mer hållbart boende. De städer som klarar sina koldioxidneutralitetsmål kommer också att kunna erbjuda sunda, hållbara och attraktiva boendemiljöer, avslutar Emma Sarin, projektchef på HSB Living Lab.

Hur kan energioptimering och boendemiljö samverka? Om det och mer berättar företrädare från Leanheat i inslaget nedan.   

Fakta

Leanheat by Danfoss är en AI-baserad IoT-lösning som övervakar, styr och optimerar inomhustemperaturen och luftfuktigheten i byggnader med fjärrvärme. Företagets lösning förbättrar energieffektiviteten i byggnader, effektiviserar driften för fjärrvärmeleverantörer och skapar ett hälsosammare inomhusklimat för de boende. I slutet av 2019 var Leanheatlösningen installerad i 150 000 lägenheter runt om i världen och målet är att de ska finnas i en miljon lägenheter år 2022. Företaget växer snabbt och har i dagsläget verksamhet i Finland, Sverige, Norge, Polen, Tyskland, Storbritannien och Kina. Leanheat är en del av Danfoss Group.