Friskluftsgarderob

Idag tenderar människor att tvätta mer än de verkligen behöver. En orsak till det kan vara att det saknas möjligheter att förvara dessa kläder på ett bra sätt.

Det var i en co-creation workshop mellan näringsliv, forskare och studenter på ämnet ”Hur man ska tvätta hållbart i framtiden?” som idén om en friskuftsgarderob föddes. Vad skulle hända om vi hade ett sätt att förvara använda, men inte smutsiga, kläder på ett ställe som speglade utomhusvädring av kläder? Kan det leda till att man inte tvättar kläder i onödan.

Idén är lika enkel som den låter. Här hänger man in de kläder som har använts men inte behöver tvättas efter en gång. Genom att låta friskluft cirkulera i garderoben fräschas kläderna upp och antalet tvättar kan minskas och så även användning av vatten och energi. Friskluftsgarderoben är ett enkelt och tydligt exempel på hur vi genom samverkan kan utveckla hållbara lösningar för framtidens boende.

I HSB Living Lab finns två lägenheter med friskluftsgarderober installerade för att vidare studera detta.