Nästa steg för smart energianvändning

Nu går HSB Living Lab och Chalmers vidare med test av energisystem som ska få oss användare att använda el på ett smartare sätt – men utan att tumma på komforten.
I-GReta bygger på tidigare projekt där automatisk styrning av elanvändning gör att el pytsas ut där den behövs, när den behövs.

Vi har tidigare skrivit om det så kallade Innovative Energy Management (IEM)-projektet, som innehåller energistyrningssystemet Building Energy Management System (BEMS). Ett enkelt exempel på hur systemet fungerar är att tvättmaskinen kan schemaläggas till tider när det finns mycket förnyelsebar elproduktion i systemet. Tvättmaskinen sätts inte i gång direkt utan startar i stället när det till exempel är blåsigt och vindkraften producerar mycket el eller när byggnaden använder lite energi.

Automatisk styrning via BEMS kombineras nu med att användarna kan interagera i en app – och allt går under namnet I-GReta. Chalmers Tekniska Högskola och HSB Living Lab samarbetar men det är även ett internationellt projekt, där Tyskland, Österrike och Rumänien gör sina egna tester.

– I höst kommer styrningssystemet i gång igen i HSB Living Lab, och där testar vi bland annat flera diskmaskiner och en torktumlare. Vi kommer även involvera de boende för att undersöka hur en smart diskmaskin faktiskt används och vilka lösningar som funkar bäst för att nå en ökad flexibilitet, säger David Steen, forskare på Chalmers.

Han och kollegorna hoppas att resultaten från projekten i framtiden kan ligga till grund för en bättre förståelse för hur vi som använder el kan bli mer flexibla och hur man på bästa sätt kan involvera just användarna. Tanken är att man ska använda el smart, men det ska inte påverka vardagen.

Dessutom har man tagit fram en gemensam plattform tillsammans med de andra länderna för att se hur samspelet mellan de olika demonstrationsanläggningarna, däribland HSB Living Lab, kan se ut. Tanken är att ta reda på vilka synergier flera byggnader kan ha på energisystemet i stort, berättar David Steen.

– Vår förhoppning är att allt sammantaget kommer att leda till en kostnadsbesparing för de boende, men även att det kommer att underlätta integrationen av småskalig förnyelsebar elproduktion. Plus att det kan leda till att det som visar sig vara mest effektivt i våra tester faktiskt implementeras i andra HSB-hus. Något som bådar gott för framtiden, säger David Steen.

Läs mer om det tidigare IEM-projektet i HSB Living Lab.