Ökad trygghet med den nya tidens brandlarm?

HSB Living Lab testar moderna brandskydd med uppkopplade larmenheter. Vår tes är att man känner sig tryggare med det här systemet jämfört med vanliga brandvarnare. Både som fastighetsägare, förvaltare och hyresgäst.

Hemlarmet installeras i varje lägenhet och i alla trapphus. Det kommunicerar över wifi och ger fastighetsägare och förvaltare möjlighet att se status för alla larmenheter i huset via en webbportal.

– En bra funktion med denna lösning är att vi som fastighetsägare kan se att alla lägenheter verkligen har ett fungerande larm för brand. Vanligtvis är det upp till de boende att installera brandvarnare och se till att de fungerar, byta batteri och så vidare. Med denna lösning kan vi försäkra oss om att vi får notis i god tid om det händer något i huset, berättar Madelaine Doufrix, projektkoordinator på HSB Living Lab. Via administratörsgränssnittet kan vi också enkelt få ut kritisk information till alla boendes telefoner, som de förhoppningsvis har nära till hands.

Brandvarnarna kommunicerar också med varandra, om det brinner i en lägenhet går larmet även i grannlägenheterna. Varningar kan också skickas via en app eller sms.

– Tekniken från Sfty är oerhört smart och fungerar som ett multilarm. Brandvarnarna mäter rök, temperatur, luftfuktighet och har även rörelsedetektorer som gör att de fungerar som ett enklare inbrottslarm. Allt går att följa i en app i mobilen. Det ger ett stort mervärde för de boende, säger Victor Muszynski, inköpschef på SafeTeam som installerar larmen på svenska marknaden.

I mobilappen finns utöver brandvarning funktioner för personlig säkerhet. Med hjälp av mobilens GPS kan man dela sin position med vänner eller familj, som då ser precis var man befinner sig. Det finns också en larmfunktion för om man behöver akut hjälp.

Målet med projektet är att utvärdera hur tekniken fungerar och upplevs av såväl boende som fastighetsägare och förvaltare.

Fakta om tekniken

Larmens kommunikation sker i första hand över wifi. Saknas wifi i någon lägenhet, eller om den tillfälligt går ner, sker kommunikationen via radiovågor. Samtliga brandvarnare hålls därför alltid uppkopplade mot internet, antingen via eget wifi eller grannens.

Tekniken är skalbar för obegränsat antal brandvarnare i samma system, från några få till flera tusen.

Detta projekt drivs av produkttillverkaren Sfty tillsammans med SafeTeam som installatör.
Läs mer om larmet här! (extern länk)