Hönor, soprum & relationer – så minskades matsvinnet i HSB Living Lab

I det första projektet i HSB Living Lab var de boende högst involverade. Kunde deras matsvinn i huset minskas genom ett förändrat beteende? Kajsa Lindström från Beteendelabbet höll i projektet.
Hönshus i HSB Living Lab

Jordens resurser är inte outtömliga. Att hitta sätt där man undviker att mat slängs i onödan är därför en viktig del i framtidens hållbara boende.

– Vi ville ta reda på om det gick att minska matsvinnet med hjälp av att undersöka beteende kring matsvinn och genom att implementera olika lösningar, säger Kajsa Lindström på Beteendelabbet.

Projektet inleddes med att de boende fick berätta om och dokumentera sina matvanor. Det gjordes intervjuer och fotobås sattes upp där de boende kunde fotografera sina portioner. Därefter undersöktes soprummen.

– Det gav mycket insikter att faktiskt öppna varenda soppåse och se vad som slängdes. Jag tror de flesta underskattar hur mycket sopor man faktiskt slänger, säger Kajsa Lindström.

Under soprumsinventeringen såg man att det åts mycket ägg i huset. Då kläcktes idén om att bygga ett hönshus.

– Är det något vi lärde oss under tiden var det hur bra det var att jobba med djur. Det fick en stor effekt på relationerna mellan människor. Att man gör något tillsammans.

Det blev även väldigt tydligt var maten kommer ifrån och att man kunde ta ut sånt som annars skulle slängts och mata hönorna med. Beteendelabbet gjorde också scheman om vem som skulle göra vad och skapade ett "hen¬board" – så att hönshuset blev ett gemensamt projekt och inte något som föll på en individ att sköta. Man designade och byggde också upp hönshuset tillsammans.

Under projekttiden vägdes soporna för att kunna mäta effekten av projektet. Då sopavfallet är något som skiftar över årstiderna vägdes även soporna i två liknande hus för att ha något att jämföra med. I de två kontrollhusen ökade matavfallet med 16 procent under mätperioden – men i HSB Living Lab ökade matavfallet enbart med knappt 4 procent. Det vill säga en effekt på 12 procent enheter i minskat matsvinn.

– Matavfallet har minskats under implementering, säger Kajsa Lindström. Det är det vi har data på. Sedan om man får spekulera tror vi även att beteendet har förändrats. Men för att kunna mäta det behöver man följa upp mer över tid.

Just nu håller Beteendelabbet på att följa upp hur gemenskapen bland de boende ökats. Dessutom håller man tillsammans med HSB Living Lab på att jobba fram en lösning på hur bostadsrättsföreningar skulle kunna göra liknande lösningar för att minska matsvinnet och förändra beteendet kring matsvinn hos sina medlemmar.

Varför passade HSB Living Lab bra för er i detta projekt?

– HSB Living Lab passade bra då det är en perfekt arena för att mäta och utvärdera. Dessutom finns det ett stort intresse kring HSB Living Lab och vi har tillsammans med det här projektet fått en hel del uppmärksamhet i media, säger Kajsa Lindström.

– Hade vi gjort det här projektet någon annanstans hade vi kanske gjort en mer konventionell lösning och jobbat med medvetenhet kring bäst föredatum eller liknande. Men här i ett innovationsprojekt kunde vi testa en "extrem" lösning som ett hönshus.