Framtidens design underlättar vardagen – och klarar av ett strömavbrott

Med våra uppkopplade och elektrifierade liv är vi allt mer beroende av en stabil energitillgång – men i en omställning mot förnyelsebar el kan tillgången variera. Hur kan vi designa våra prylar så att de både underlättar våra liv och klarar sig med mindre energi? De boende i HSB Living Labs vardagssysslor kan vara till hjälp.

Vi blir allt mer beroende av att tillgången till el och energi är stabil, i takt med att fler av de prylar som vi tar för givet i vardagen är uppkopplade eller elektrifierade. Samtidigt går vi mot en energiförsörjning som är mer beroende av förnyelsebara energikällor som sol och vind. Men det blåser inte alltid, och solen skiner inte på natten. Hur kan vi då designa våra vardagsprylar så att de underlättar våra liv även vid tillfällen då energitillgången är låg, eller ingen energi finns alls?

Projektet ”Design för en energiresilient vardag” är ett samarbete mellan HSB Living Lab, Chalmers, Sveriges forskningsinstitut RISE och partners från industrin och finansiering från Energimyndigheten. Här ska man undersöka hur vardagslivet kan bli mer motståndskraftigt vid tillfälliga störningar eller effektbrist, med hjälp av produkter som både står emot problemet – och kanske till och med underlättar i vardagen. Kort sagt: kan vardagsprodukter genom sin design lösa vissa av framtidens energiutmaningar?

Den frågan ställer sig Helena Strömberg, projektledare och universitetslektor på avdelningen för Design & Human Factors, institutionen för industri- och materialvetenskap på Chalmers.

– Vi vill utforska vilka de mest kritiska aktiviteterna i vardagen är. Det kan vara allt ifrån att kunna hålla kontakten med omvärlden vid större störningar som exempelvis en skogsbrand, till att strömmen går när man är mitt i en tvätt. Kan man bygga in vevkraft i en telefon så att den fungerar, eller konstruera tvättmaskinen på ett sådant sätt att man ändå kan få tvätten centrifugerad?

För att ta reda på vilka framtidens prylar skulle kunna vara, och hur de kan se ut och användas, tar man hjälp av de boende i HSB Living Lab. Dels ska de boende intervjuas och reflektera kring sina energikonsumerande vardagsaktiviteter under några veckor. Dels ska de få några frågor att tänka igenom under dagen, som ”vad händer om strömmen går precis just nu?”  eller ”om jag var tvungen att använda el till en produkt just nu, vad skulle det vara?”

– Vi kommer även att mäta deras energidata för att se vad de använder elen till. Baserat på detta och på vad de svarat i intervjun så diskuterar vi igenom vardagen för att se vad som skulle kunna hända med olika vardagsaktiviteter och vad som är viktigt att det fungerar, säger Helena Strömberg.

Nästa steg är det kreativa arbetet – då ska insikterna omsättas till idéer på produkter som kan lösa problemen eller hjälpa till i vardagen. Tillsammans med de boende i HSB Living Lab och representanter från industrin, ska projektgruppen ta fram roliga och användbara exempel.
– Sedan går vi vidare med att skapa prototyper som de boende i nästa steg får testa i vardagen, säger Helena Strömberg.

Vad skulle det då kunna bli för prylar? Det är omöjligt att säga redan nu. Nästa höst är tanken att de boende i labbet prototyperna till de nya produkterna i sin hand.

– Vi har haft mycket diskussioner i projektgruppen om vad vi gärna vill se för ny design och nya produkter, men vi har alla olika åsikter och det är spännande att se hur mycket det skiljer sig mellan olika människor och hushåll. Tycker man att det är allra viktigast att kunna duscha när som helst, eller är det viktigare att maten är klar en viss tid.

Hur ser ett liv med begränsad el ut? Helena Strömberg och Hanna Hasselqvist från Chalmers berättar om sin forskning i inslaget som sändes under HSB Living Lab 24H.

Fakta


Projektet Design för en energiresilient vardag pågår mellan januari 2020 och december 2021.

Projektet vill öka kunskapen om hur vi kan leva ett gott och bekvämt vardagsliv med minskat beroende av tillförlitlig energitillgång och med mindre energianvändning generellt.

Under det första året görs studier med de boende i HSB Living Lab för att undersöka vad i vardagen som är viktigt att kunna göra även utan el, och vad som behövs för att man ska kunna göra detta. Co-designworskhops kommer även hållas med de boende och HSB Living Labs partners för att ta fram idéer kring hur man kan bli mer energiresilient i vardagen.

Under det andra året utvärderas de framtagna prototyperna av vardagsprodukterna tillsammans med de boende.