På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Framtidens design underlättar vardagen – och klarar av ett strömavbrott

Med våra uppkopplade och elektrifierade liv är vi allt mer beroende av en stabil energitillgång – men i en omställning mot förnyelsebar el kan tillgången variera. Hur kan vi designa våra prylar så att de både underlättar våra liv och klarar sig med mindre energi? De boende i HSB Living Labs vardagssysslor kan vara till hjälp.

Vi blir allt mer beroende av att tillgången till el och energi är stabil, i takt med att fler av de prylar som vi tar för givet i vardagen är uppkopplade eller elektrifierade. Samtidigt går vi mot en energiförsörjning som är mer beroende av förnyelsebara energikällor som sol och vind. Men det blåser inte alltid, och solen skiner inte på natten. Hur kan vi då designa våra vardagsprylar så att de underlättar våra liv även vid tillfällen då energitillgången är låg, eller ingen energi finns alls?

Projektet ”Design för en energiresilient vardag” är ett samarbete mellan HSB Living Lab, Chalmers, Sveriges forskningsinstitut RISE och partners från industrin och finansiering från Energimyndigheten. Här ska man undersöka hur vardagslivet kan bli mer motståndskraftigt vid tillfälliga störningar eller effektbrist, med hjälp av produkter som både står emot problemet – och kanske till och med underlättar i vardagen. Kort sagt: kan vardagsprodukter genom sin design lösa vissa av framtidens energiutmaningar?

Den frågan ställer sig Helena Strömberg, projektledare och universitetslektor på avdelningen för Design & Human Factors, institutionen för industri- och materialvetenskap på Chalmers.

– Vi vill utforska vilka de mest kritiska aktiviteterna i vardagen är. Det kan vara allt ifrån att kunna hålla kontakten med omvärlden vid större störningar som exempelvis en skogsbrand, till att strömmen går när man är mitt i en tvätt. Kan man bygga in vevkraft i en telefon så att den fungerar, eller konstruera tvättmaskinen på ett sådant sätt att man ändå kan få tvätten centrifugerad?

För att ta reda på vilka framtidens prylar skulle kunna vara, och hur de kan se ut och användas, tar man hjälp av de boende i HSB Living Lab. Dels ska de boende intervjuas och reflektera kring sina energikonsumerande vardagsaktiviteter under några veckor. Dels ska de få några frågor att tänka igenom under dagen, som ”vad händer om strömmen går precis just nu?”  eller ”om jag var tvungen att använda el till en produkt just nu, vad skulle det vara?”

– Vi kommer även att mäta deras energidata för att se vad de använder elen till. Baserat på detta och på vad de svarat i intervjun så diskuterar vi igenom vardagen för att se vad som skulle kunna hända med olika vardagsaktiviteter och vad som är viktigt att det fungerar, säger Helena Strömberg.

Nästa steg är det kreativa arbetet – då ska insikterna omsättas till idéer på produkter som kan lösa problemen eller hjälpa till i vardagen. Tillsammans med de boende i HSB Living Lab och representanter från industrin, ska projektgruppen ta fram roliga och användbara exempel.
– Sedan går vi vidare med att skapa prototyper som de boende i nästa steg får testa i vardagen, säger Helena Strömberg.

Vad skulle det då kunna bli för prylar? Det är omöjligt att säga redan nu. Nästa höst är tanken att de boende i labbet prototyperna till de nya produkterna i sin hand.

– Vi har haft mycket diskussioner i projektgruppen om vad vi gärna vill se för ny design och nya produkter, men vi har alla olika åsikter och det är spännande att se hur mycket det skiljer sig mellan olika människor och hushåll. Tycker man att det är allra viktigast att kunna duscha när som helst, eller är det viktigare att maten är klar en viss tid.

Hur ser ett liv med begränsad el ut? Helena Strömberg och Hanna Hasselqvist från Chalmers berättar om sin forskning i inslaget som sändes under HSB Living Lab 24H.

Fakta


Projektet Design för en energiresilient vardag pågår mellan januari 2020 och december 2021.

Projektet vill öka kunskapen om hur vi kan leva ett gott och bekvämt vardagsliv med minskat beroende av tillförlitlig energitillgång och med mindre energianvändning generellt.

Under det första året görs studier med de boende i HSB Living Lab för att undersöka vad i vardagen som är viktigt att kunna göra även utan el, och vad som behövs för att man ska kunna göra detta. Co-designworskhops kommer även hållas med de boende och HSB Living Labs partners för att ta fram idéer kring hur man kan bli mer energiresilient i vardagen.

Under det andra året utvärderas de framtagna prototyperna av vardagsprodukterna tillsammans med de boende.