Smart teknik återanvänder och renar tvättvatten

Våra tvättvanor lämnar klimatavtryck, både genom vattenanvändning, energiförbrukning och farliga utsläpp. Den världsunika innovationen Mimbox löser tre problem i ett slag – den sparar både vatten och energi, och samlar dessutom upp mikroplatser. Nu testas tekniken av de boende i HSB Living Lab.
Mimbox i HSB Living Lab

En tvätt drar i snitt 150 liter vatten. Kan man spara in på vattenanvändningen genom att rena det använda vattnet och låta det tvätta på nytt, så spar man även energi. Två flugor som den så kallade Mimboxen slår i en smäll.  

Boxen monteras på tvättmaskinen och mäter av vattenkvalitén i det använda vattnet, om vattnet är tillräckligt rent efter filtreringen så desinficeras det och återanvänds i nästa tvätt. 

Olika personer tvättar olika, så hur mycket vatten som sparas beror till viss del på hur smutsiga plaggen är och hur mycket tvätt som matas in i maskinen. Men en normaltvätt sparar ungefär 50 procent av vattenmängden.   

Nu har en Mimbox installerats på två tvättmaskiner i HSB Living Lab. Här kommer mängder av data om användning och funktion kunna samlas in, samtidigt som de boende tvättar mer miljövänligt.  
 
– Mimboxen är uppkopplad och ger oss en massa data över hur den används. Vad vi får för återvinningsgrad, hur mycket energi som går åt, hur mycket vatten som används. Så förutom att de boende kan tvätta mer hållbart, så får vi nödvändigt information för att säkerställa de olika funktionerna, säger Emil Vestman på Mimbly.  

Även de boende får information om sin tvätt. Med hjälp av en qr-kod som scannas med telefonen kan de se exakt hur mycket vatten och energi som sparats. Och inte minst – hur mycket mikroplast som hindrats från att spolas ut i avloppet. För Mimboxen har ytterligare en viktig funktion: den samlar upp små partiklar och fibrer från kläderna. Bland dem skadliga mikroplaster som annars spolas ut i avloppet.  
 
– Den som tvättar kan tydligt se hur mycket som samlats i kläderna, filtret måste nämligen bytas då och då. Det är det enda man måste göra själv. Så det är viktigt att det går så smidigt som möjligt och att filtret används på rätt sätt. Då kan man också tydligt se hur mycket mikroplaster kommer från ens egna kläder.  

Förutom det lilla filtret fungerar alltså tvättandet precis som vanligt. De boende behöver inte göra någonting för att vattnet ska återvinnas och rengöra deras kläder på nytt. Men hur känner vi inför detta med återvunnet vatten?  

– Det är vi intresserade av att få veta, vad har olika personer för bild av att återvinna vatten? Hittills har det pendlat lite mellan att man tycker att det blir ännu renare, till att det känns jobbigt.  

Att ta reda på mer om användarnas inställning är en av de utmaningar som kvarstår för utvecklarna av Mimboxen, och de boende i HSB Living Lab kommer att få svara på en rad frågor om sin upplevelse. Mimbly jobbar även med att se till så att produkten håller lika länge som en tvättmaskin, att skapa en lösning som passar hushållsmaskiner och inte minst se till så att inte tvättvattnet påverkas av tidigare tvättar.  

– Det kan finnas problem med återfärgning, precis som när du annars tvättar efter någon annan som kanske haft ett rött plagg i maskinen. Maskinen innehåller sensorer som känner av sådant, men vi behöver fler kvantitativa tester, säger Emil Vestman. 
 

När funktionerna testats ordentligt i HSB Living Lab, och all info använts för att göra produkten ännu bättre, ligger framtiden öppen för den här tekniken, tror Emil Vestman.  

– Alla tvättmaskiner borde vara utrustade med smarta sätt att hantera vatten. Målet för oss är att det ska vara självklart i framtiden, Vi tror att detta kan bli hur stort som helst.