USB-C - mindre spill med likström

Mobilen laddas, datorn går varm och läsplattan ligger även den och samlar batteritid i vägguttaget. Känns det igen? Mängder av el går åt till att ladda våra olika enheter och batterier. I HSB Living Lab testar man just nu en ny form av standard kallad USB-C. Genom att använda likström via solpaneler hoppas man kunna använda el effektivare – och samtidigt bana väg för en mer hållbar framtid.
mainimage

Projektet drivs av företaget Ochno, som tillhandahåller standarden till de boende i HSB Living Lab. USB-C står för Universal Serial Bus Type-C. Olof Ermis från Ochno förklarar närmare:

– HSB Living Labs system går på likström via solpanelerna som redan finns utanpå byggnaden. När man laddar sina enheter normalt sett använder man växelström i olika parallella standarder och massor av el går till spillo via konverteringar från likström till växelström och sedan tillbaks till likström. Med USB-C hoppar man över konverteringen och kan utan förluster direkt använda likström och på så sätt utnyttja merparten av den el som genereras från solpanelerna. Mindre går till spillo så att säga.

Tanken är att hitta sätt att effektivisera energianvändningen, något som är viktigt för framtiden då enheterna vi använder i vardagen inte kommer att försvinna, snarare tvärtom. Det blir då extra angeläget att hitta framkomliga vägar så vi kan fortsätta vara mobila.

HSB Living Lab framstod tidigt som en lämplig testarena, menar Olof Ermis.

– Först och främst för att byggnaden redan har solpaneler. Men också på grund av att de boende här ofta är sugna på att testa ny teknik.

Förutom själva installationen av infrastrukturen, där man sedan mäter olika typer av data - till exempel hur mycket el som används, vilka tider på dygnet man har enheter på laddning, vilka typer av enheter och hur många - så kommer projektet också att erbjuda de boende en mobilapp. Här kan man, bland annat, själv gå in och styra över laddning av telefoner, datorer och surfplattor till den tid på dygnet då det finns överskott på lokal solenergi. Systemet gör att man kan följa laddning, energiförbrukning och energilager i realtid och är enkelt att övervaka och styra för fastighetsägare så som boende och hyresgäster.

– Vi har goda förhoppningar om att utvärderingarna kommer ge fina resultat. Lösningen har ett antal funktioner, bland annat just den här med att styra själv över laddningen av enheter. Vi ser att nyfikenheten är stor och det finns mycket energi att spara. En hållbar lösning för framtiden, helt enkelt, avslutar Olof Ermis.

Genom ständig avläsning av aktuell produktion från solceller, hur mycket som köps eller säljs i det fasta elnätet, aktuella slotpriser och status på anslutna enheter kan systemet anpassa laddningshastighet och mängd för att optimera energiförbrukningen. USB-C kan till exempel använda energi från något av de anslutna batterierna eller begränsa laddningshastigheten, istället för att köpa in el från elnätet.

Med USB-C finns potential att ta bort en stor del av kablar och alla dockningsstationer på arbetsplatser genom att bygga in dem i möbler och på så sätt skapa en snyggare och mer funktionell inomhusmiljö. Det är även ett billigare och enklare alternativ för smart belysning och fastighetsautomation än de vanliga standarder som finns idag. Systemets ”plug and play” funktion för installation och konfiguration gör att man kan spara mycket pengar vid ombyggnad och renovering.

Vad är det man vill ha svar på i projektet?

  • Hur stort intresse finns det för den här typen av USB-C-baserade lösningar där man kan påverka sin egen elanvändning?
  • Hur stort är intresset för att ladda ner solenergi till egna mindre batterilager och på så sätt styra all konsumtion till egengenererad solenerg?
  • Hur mycket energi - och pengar - finns det potentiellt att spara?