På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

USB-C - mindre spill med likström

Mobilen laddas, datorn går varm och läsplattan ligger även den och samlar batteritid i vägguttaget. Känns det igen? Mängder av el går åt till att ladda våra olika enheter och batterier. I HSB Living Lab testar man just nu en ny form av standard kallad USB-C. Genom att använda likström via solpaneler hoppas man kunna använda el effektivare – och samtidigt bana väg för en mer hållbar framtid.
mainimage

Projektet drivs av företaget Ochno, som tillhandahåller standarden till de boende i HSB Living Lab. USB-C står för Universal Serial Bus Type-C. Olof Ermis från Ochno förklarar närmare:

– HSB Living Labs system går på likström via solpanelerna som redan finns utanpå byggnaden. När man laddar sina enheter normalt sett använder man växelström i olika parallella standarder och massor av el går till spillo via konverteringar från likström till växelström och sedan tillbaks till likström. Med USB-C hoppar man över konverteringen och kan utan förluster direkt använda likström och på så sätt utnyttja merparten av den el som genereras från solpanelerna. Mindre går till spillo så att säga.

Tanken är att hitta sätt att effektivisera energianvändningen, något som är viktigt för framtiden då enheterna vi använder i vardagen inte kommer att försvinna, snarare tvärtom. Det blir då extra angeläget att hitta framkomliga vägar så vi kan fortsätta vara mobila.

HSB Living Lab framstod tidigt som en lämplig testarena, menar Olof Ermis.

– Först och främst för att byggnaden redan har solpaneler. Men också på grund av att de boende här ofta är sugna på att testa ny teknik.

Förutom själva installationen av infrastrukturen, där man sedan mäter olika typer av data - till exempel hur mycket el som används, vilka tider på dygnet man har enheter på laddning, vilka typer av enheter och hur många - så kommer projektet också att erbjuda de boende en mobilapp. Här kan man, bland annat, själv gå in och styra över laddning av telefoner, datorer och surfplattor till den tid på dygnet då det finns överskott på lokal solenergi. Systemet gör att man kan följa laddning, energiförbrukning och energilager i realtid och är enkelt att övervaka och styra för fastighetsägare så som boende och hyresgäster.

– Vi har goda förhoppningar om att utvärderingarna kommer ge fina resultat. Lösningen har ett antal funktioner, bland annat just den här med att styra själv över laddningen av enheter. Vi ser att nyfikenheten är stor och det finns mycket energi att spara. En hållbar lösning för framtiden, helt enkelt, avslutar Olof Ermis.

Genom ständig avläsning av aktuell produktion från solceller, hur mycket som köps eller säljs i det fasta elnätet, aktuella slotpriser och status på anslutna enheter kan systemet anpassa laddningshastighet och mängd för att optimera energiförbrukningen. USB-C kan till exempel använda energi från något av de anslutna batterierna eller begränsa laddningshastigheten, istället för att köpa in el från elnätet.

Med USB-C finns potential att ta bort en stor del av kablar och alla dockningsstationer på arbetsplatser genom att bygga in dem i möbler och på så sätt skapa en snyggare och mer funktionell inomhusmiljö. Det är även ett billigare och enklare alternativ för smart belysning och fastighetsautomation än de vanliga standarder som finns idag. Systemets ”plug and play” funktion för installation och konfiguration gör att man kan spara mycket pengar vid ombyggnad och renovering.

Vad är det man vill ha svar på i projektet?

  • Hur stort intresse finns det för den här typen av USB-C-baserade lösningar där man kan påverka sin egen elanvändning?
  • Hur stort är intresset för att ladda ner solenergi till egna mindre batterilager och på så sätt styra all konsumtion till egengenererad solenerg?
  • Hur mycket energi - och pengar - finns det potentiellt att spara?