Smart garderobstänk för klimatets skull

Att minska sin konsumtion är en viktig del i svenskars väg mot minskat klimatavtryck. I ett projekt hos HSB Living Lab fick flera familjer chansen att leva mer hållbart med hjälp av hållbar, smart och flexibel förvaring. Företaget Elfa, en partner till HSB Living Lab, utmanade den traditionella garderobsinredningen och fick testpersonerna att få upp ögonen för en mer hållbar konsumtion.

Projektet, som nu är avslutat, genomfördes hos två utvalda familjer, en som bodde i HSB Living Lab-huset och en som bodde i en äldre bostadsrätt, byggd och förvaltad av HSB. Båda familjerna hade barn, den ena hade mindre barn och den andra tonårsbarn. Elfa hjälpte familjerna att dels tänka nytt när det gäller förvaring och garderobsutrymmen, men också att få tillgång till tjänster online där man kunde hyra eller reparera kläder.

– Syftet med projektet har varit att påvisa, genom att identifiera behov, önskemål och förväntningar, att det är möjligt att öka medvetenheten kring konsumtionsmönster samt uppmuntra till framtida agerande till en mer hållbar konsumtion, säger Christine Dalman, projektledare på Elfa.

Redan från början kopplades en av Elfas förvaringsexperter in för att maximera utrymme och förvara kläder på ett smart vis samt introducera familjerna tjänsterna online. Med just smart förvaring var också tanken att familjerna skulle få upp ögonen för vad de faktiskt har, och inte konsumera mer hela tiden.

– I efterhand kunde vi se att förvaringsexpertens roll var viktig. Kunskap i kombination med erfarenhet möjliggjorde att rätt förvaringsprodukter för just testpersonerna och deras behov användes, säger Christine Dalman.

En familjemedlem kommenterade kring just detta efteråt:

– Det flexibla systemet möjliggjorde att vi fick till hyllor trots det var trånga utrymmen och elskåp och annat att ta hänsyn till.

Båda familjerna tyckte att de blev än mer medvetna om sina konsumtionsmönster efter testperioden.

– Vi hade redan stor medvetenhet skulle jag vilja säga. Men systemet nu innebär en bättre översikt av våra tillhörigheter och då är det lättare att veta om man har ett behov av en ny sak eller inte. Det känns också “roligare” att “shoppa i sin egen garderob” när den är fin och det är ordning jämfört med den gamla förvaringen, som inte var lika lätt att ha överblick i, den kändes trängre och osmidig. Det kunde bidra till en känsla av att vilja förnya sig, till exempel vilja köpa mer kläder fast det redan fanns, säger en familjemedlem.

Förutom en högre medvetenhet om konsumtionsmönster, visar resultatet att smart, anpassningsbar och flexibel förvaring underlättar samt löser flera av hemmets och vardagens förvaringsutmaningar, menar Christine Dalman. Att Elfa fick tillgång till HSB Living Lab-huset betydde också mycket.

– Det är en unik arena för att kunna hitta lösningar för framtidens hållbara boende i en verklig miljö. Genom samarbetet med HSB Living Lab har vi kunnat ta reda på saker som vi inte hade kunnat göra själva.

Före- och efterbild på hallen som gjorts i ordning i HSB Living Lab.

Fakta hållbar förvaring

  • Genomfördes under 2021–2022 av Elfa i samarbete med HSB Living Lab
  • Två testfamiljer fick hjälp med smart förvaring och låne- och reparationstjänster för kläder.
  • Syftet var att visa på metoder som ökar medvetenhet kring konsumtion och att det går att påverka konsumtionsmönster med hjälp av hållbar, smart och flexibel förvaring.
  • Testfamiljerna uppgav att de hade fått en ökad medvetenhet och fått upp ögonen för vikten av smart förvaring.