Minskad vattenanvändning genom ökad kontroll

Kan en display på kranen som visar hur mycket vatten du använder minska din vattenförbrukning? Nu testas den digitala vattenmätaren och termometern Ecodrop i HSB Living Lab med syftet att utvärdera hur realtidsåterkoppling påverkar hyresgästernas beteenden. Hittills visar testerna på en minskad vattenförbrukning på 56 procent.

Det var en under en vistelse i ett hus på landet, med begränsad tillgång till vatten, som EcoDrops grundare och vd Ahmed Nuur började fundera på hur vi ser på våra vattenresurser och vår vattenanvändning.

- Alla vet nog hur grundläggande vatten är för livet på jorden, däremot har vi sämre koll på hur vi använder vatten i vardagen och framför allt hur många liter som krävs varje dygn för att hålla igång ett vanligt hushåll.  Tanken med Ecodrop är att kunskap om den egna vattenförbrukning leder till ett medvetet och sparsamt resursanvändande, säger han.

Produkten EcoDrop installeras direkt på munstycket på vattenkranar eller på duschar, utan några ingrepp i den befintliga vatteninfrastrukturen, och ger sedan omedelbar information om vattenflöde och temperatur till användaren på en integrerad skärm. Produkten testas nu i HSB Living Lab med hypotesen att vi blir mer varsamma med vattnet om vi i realtid ser hur mycket vi använder av det.

- Poängen är att vi kombinerar tekniken som egentligen är ganska enkel med verktyg för kommunikation och beteendeförändringar för att åstadkomma en mer ansvarsfull och kontrollerad vattenanvändning. Nyckeln är den integrerade skärmen som fungerar både som en påminnelse och incitament för användaren, säger Ahmed Nuur.

Målet med produkten är att minska förbrukningen med minst 50 procent på de enheter där den installeras. Studien i HSB Living Lab visar en sammanlagd minskad förbrukning i lägenheterna sedan installation på drygt 56 procent.  

Ahmed Nuur menar att det som särskiljer EcoDrop från andra lösningar och möjliggör de stora besparingarna är den inbyggda displayen.

- Med en produkt som endast minskar vattenflödet är risken att människor istället duschar längre eller tar mer tid på sig för att skölja av disk, så att vattenanvändningen ändå är på samma nivå. Och finns informationen endast i en app på telefonen är det troligt att man ser den först i efterhand. Genom att visa vattenåtgången i realtid på skärmen adderar vi en effektiv nudging-effekt till vår produkt och uppmuntrar till en verklig beteendeförändring.

Förutom att i projektet testa produkten genom att samla in sensordata genomförs också enkäter och intervjuer med användarna i HSB Living Lab.

- Detta är en fantastisk möjlighet för oss att validera tekniken, men också att få feedback på användarnas interaktion med EcoDrop. Vi vill både testa produkten i sig och förstå hur den upplevs och påverkar människors beteende. Vårt mål är att göra det så lätt som möjligt att göra rätt – och då tror vi att den omedelbara återkopplingen är nyckeln till att förändra beteenden, säger Ahmed Nuur.