Svårt tänka nytt om transporter

Mobilitet Plus är namnet på ett mindre forskningsprojekt vid HSB Living Lab med syfte att undersöka hur vi ska transportera oss och våra varor i framtiden. Projektet är tänkt att bilda en bas för ett större forsknings- och utvecklingsprojekt som skulle kunna kopplas till HSB Living Lab i framtiden.
mainimage

— Det var svårare än jag trodde för deltagarna att tänka utanför boxen, säger forskningsledare Ulrike Rahe, professor i industridesign vid Chalmers, om det nyss avslutade projektet.

Världens städer växer snabbt. Ett sätt att nå de internationella klimatmålen är, enligt Sveriges regering, att år 2030 ha en fordonspark som är oberoende av fossila bränslen. Ska vi nå dit krävs radikala förändringar av både invånarnas beteendemönster och av teknik.

En svensk bil står still i genomsnitt 23 timmar per dygn. Med tanke på vad en bil kostar för miljön att tillverka och för konsumenten att köpa – ett omfattande slöseri av resurser. Dessutom innebär det att bilen under merparten av dygnet upptar plats i som kunnat användas till någonting annat som tillför livskvalitet i staden. Men hur ska man då göra istället?

Idén bakom Mobilitet Plus var att genom minst timslånga intervjuer med ett 20-tal personer inom olika branscher som är på ett eller annat sätt ledande inom mobilitet, utveckla ny kunskap om framtidens resor och transporter i städer. Intervjupersonerna kom från fordonsindustrin, från olika relevanta områden i samhället och forskning, från akademin och från det fält som sammanfattades som mobilitetstjänster.

— Det som förvånade mig var hur svårt deltagarna hade för att lämna sin faktiska verklighet. Den som kom från fordonsindustrin pratade om fordon, inte så långt ifrån dagens, den som representerade kollektivtrafik talade om Västlänken - och stadsplanerare fokuserar på den yta som är kvar. Det finns en massa kloka människor och forskare men de har så få beröringspunkter!

Ulrike Rahe efterlyser både fler möten branscherna emellan, mindre fokus på teknik och mer på mänskliga behoven och ett friare sätt att tänka. Kan vi utforma våra städer och transporter på något helt nytt sätt?

Vi kommer troligen få se en blandning framöver av kollektivtrafik, självkörande elfordon och hyrcyklar. Vi har i Sverige sedan många år byggt städer med utgångpunkt i en parkeringsnorm som inneburit att till varje ny lägenhet har kommunerna kalkylerat med en parkeringsplats. Tänk om det istället är transporttjänster som ska ingå? Hämtning av matvaror i butik? Någon form av taxitjänst?

— Om vi vill designa bort privatbilismen i innerstaden måste vi tillsammans utveckla vettiga alternativ för att skapa levnadsvänliga städer för alla där vi skapar nya stadsfunktioner som fylls med liv på ställen som idag upplåts till privatbilism som parkeringsplatser och garage. Men också utveckla nya system för ett sömlöst resande där den gamla damen som kliver av i snömodden vid sin hållplats ska kunna ta sig ända hem, säger Ulrike Rahe.