På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Svårt tänka nytt om transporter

Mobilitet Plus är namnet på ett mindre forskningsprojekt vid HSB Living Lab med syfte att undersöka hur vi ska transportera oss och våra varor i framtiden. Projektet är tänkt att bilda en bas för ett större forsknings- och utvecklingsprojekt som skulle kunna kopplas till HSB Living Lab i framtiden.
mainimage

— Det var svårare än jag trodde för deltagarna att tänka utanför boxen, säger forskningsledare Ulrike Rahe, professor i industridesign vid Chalmers, om det nyss avslutade projektet.

Världens städer växer snabbt. Ett sätt att nå de internationella klimatmålen är, enligt Sveriges regering, att år 2030 ha en fordonspark som är oberoende av fossila bränslen. Ska vi nå dit krävs radikala förändringar av både invånarnas beteendemönster och av teknik.

En svensk bil står still i genomsnitt 23 timmar per dygn. Med tanke på vad en bil kostar för miljön att tillverka och för konsumenten att köpa – ett omfattande slöseri av resurser. Dessutom innebär det att bilen under merparten av dygnet upptar plats i som kunnat användas till någonting annat som tillför livskvalitet i staden. Men hur ska man då göra istället?

Idén bakom Mobilitet Plus var att genom minst timslånga intervjuer med ett 20-tal personer inom olika branscher som är på ett eller annat sätt ledande inom mobilitet, utveckla ny kunskap om framtidens resor och transporter i städer. Intervjupersonerna kom från fordonsindustrin, från olika relevanta områden i samhället och forskning, från akademin och från det fält som sammanfattades som mobilitetstjänster.

— Det som förvånade mig var hur svårt deltagarna hade för att lämna sin faktiska verklighet. Den som kom från fordonsindustrin pratade om fordon, inte så långt ifrån dagens, den som representerade kollektivtrafik talade om Västlänken - och stadsplanerare fokuserar på den yta som är kvar. Det finns en massa kloka människor och forskare men de har så få beröringspunkter!

Ulrike Rahe efterlyser både fler möten branscherna emellan, mindre fokus på teknik och mer på mänskliga behoven och ett friare sätt att tänka. Kan vi utforma våra städer och transporter på något helt nytt sätt?

Vi kommer troligen få se en blandning framöver av kollektivtrafik, självkörande elfordon och hyrcyklar. Vi har i Sverige sedan många år byggt städer med utgångpunkt i en parkeringsnorm som inneburit att till varje ny lägenhet har kommunerna kalkylerat med en parkeringsplats. Tänk om det istället är transporttjänster som ska ingå? Hämtning av matvaror i butik? Någon form av taxitjänst?

— Om vi vill designa bort privatbilismen i innerstaden måste vi tillsammans utveckla vettiga alternativ för att skapa levnadsvänliga städer för alla där vi skapar nya stadsfunktioner som fylls med liv på ställen som idag upplåts till privatbilism som parkeringsplatser och garage. Men också utveckla nya system för ett sömlöst resande där den gamla damen som kliver av i snömodden vid sin hållplats ska kunna ta sig ända hem, säger Ulrike Rahe.