Framtidens digitala nycklar

I takt med att vår livsstil ställer högre krav på flexibilitet och digitalisering ökar behovet av smidigare lås- och säkerhetssystem – från såväl boende som fastighetsförvaltare. Ett projekt med digitala nycklar testas nu i bland annat HSB Living Lab. Med en smart app kan både fastighetspersonal och boende enkelt och säkert hantera åtkomst till lägenheter, entrédörrar, postboxar, hänglås och gemensamma utrymmen i fastigheten.

Det befintliga passagesystem i entrédörrarna har kompletterats med möjligheten att använda en digital nyckellösning där man med hjälp av Bluetooth-teknik och en enkel och pedagogisk app öppnar dörrarna. I lägenheterna har låset kompletterats med en form av dosa på insidan av lägenhetsdörren som monterats utanpå det befintliga låset. Detta möjliggör att samma digitala nyckel fungerar oberoende av låsfabrikat och leverantör.

– Lösningen påminner om hur Swish fungerar, där vi som användare är oberoende av vilken bank mottagaren har – lösningen är densamma för alla anslutna banker, säger Lars Callerud, HSBs projektledare.

Tekniken tillhandahålls av det norska innovationsföretaget Unloc och har med framgång införts i Norge hos stora fastighetsägare. Hittills har över en miljon dörrar öppnats med Unlocs teknik. HSB är först ut med att testa tekniken i bostadsrättsföreningar och flerbostadshus.

Tidigare har digitala nycklar testats i HSB Living Lab, men det man upptäckte då var att man behövde ha en lösning som gav en mångfald på många olika typer av tillträden.

– Vi är glada över att äntligen kunna testa en lösning för digitala nycklar där man som användare blir oberoende av låstillverkare. Att kunna använda samma digitala nyckel till entrédörrar, lägenhetsdörrar, postbox eller hänglås kommer underlätta vardagen för boende i de fastigheter HSB förvaltar, menar Lars Callerud.

Med digitala nycklar i mobilen kan boende tillfälligt låna ut sin nyckel enkelt för att släppa in leveranser, släktingar, hantverkare eller andra personer. I appen kan användaren även välja att tidsinställa giltigheten och få en notis varje gång en digital nyckel används. På så sätt kan till exempel föräldrar få besked om att barnen tryggt kommit hem från skolan. Digitala lås möjliggör dessutom att räddningstjänst och andra samhällsaktörer kan ta sig in i bostaden vid behov.

Ett digitalt accessystem ger även fastighetsförvaltaren stora besparingar. Kostsamma låsbyten uteblir, nyckelhanteringen kan bli automatiserad och säkerheten höjs eftersom man enkelt kan avaktivera inaktuella nycklar. Även möjligheten att dela nycklar utan fysisk kontakt är extra positivt i pandemitider.

– Det förenklar min vardag som förvaltare och digitala nycklar sparar både resurser och kostnader. Nu kan vi på ett smidigt och enkelt sätt ge access till entreprenörer eller leveranser till huset. Att vi kan styra giltigheten till dagar och specifika tider känns både tryggt och säkert, dessutom slipper vi administrera och hålla koll på fysiska nycklar, säger David Albinsson, fastighetsförvaltare i HSB Living Lab.

HSB är mitt i en storsatsning på utveckling och digitalisering av kärnaffären där cirka 390 miljoner kronor investeras i nyutveckling under tre år. Om testerna och integrationerna går enligt plan och får positiv respons i pilotföreningarna kan de digitala nycklarna, med de nya möjligheterna de innebär, mycket väl bli en del av HSBs erbjudande i en enklare, tryggare och smidigare framtid.

Se mer om digitala nycklar i inslaget från HSB Living Lab 24H.