Goda grannar - social hållbarhet i flerbostadshus

Går det att öka den sociala hållbarheten i närområdet genom att lära känna sina grannar lite bättre och hitta sätt att umgås över generationsgränser? I projektet Goda Grannar kommer boende i Arenastaden i Lund att få delta i ett test där målet är skapa fler kontaktytor grannar emellan och öka gemenskapen och den upplevda tryggheten. Projektet genomförs tillsammans med HSB Skåne och Generation Marianne.
Goda grannar - social hållbarhet i flerbostadshus

Att vara ensam är inte bra för hälsan och ofrivillig isolering över tid kan leda till lågintensiv stress, högt blodtryck och öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar och demens. Att hitta vägar till ökad social gemenskap är något som alla tjänar på och kan bidra till ökat välmående. För HSB har gemenskap i bostadsrättsföreningar varit en hjärtefråga sedan starten för nästan 100 år sedan och i det här projektet vill man utforska om det finns metoder för att kicka igång granngemenskap.

Om till exempel boende i samma bostadsrättsförening skulle träffas oftare genom gemensamma intressen eller behov utvecklar de relationer som ökar känslan av trygghet - vilket gör skillnad för välbefinnandet. Men enligt en rapport från Svensk Fastighetsförmedling har endast varannan svensk en god relation med sina grannar. Men på samma gång vill sju av tio svenskar ha en bättre relation med människor i närområdet.

I projektet "Goda Grannar – social hållbarhet i flerbostadshus” kommer HSB Skåne tillsammans Generation Marianne och HSB Living Lab att utforska hur man kan få igång social gemenskap i ett bostadsområde i Arenastaden i Lund.

Generation Marianne 
Tillsammans vill man utforska om och hur social gemenskap kan skapas i ett grannskap. Att endast bygga ytor för gemenskap räcker inte alltid utan det behövs något som sätter igång aktiviteter och gemenskapen grannar emellan. I projektet samarbetar HSB med Generation Marianne som specialiserat sig på att förena generationer i meningsfulla aktiviteter, som bygger på ömsesidigt lärande enligt arbetssättet intergenerational practice. Det är en metodik som innebär att aktiviteterna anpassas efter deltagarnas behov, kunskap och intressen, sker på regelbunden basis och utvärderas kontinuerligt.

Målet med projektet är att öka den sociala gemenskapen och därmed också den sociala hållbarheten, tryggheten och trivseln bland de boende. Att skapa nya kontaktytor grannar emellan leder förhoppningsvis till att ensamhet kan brytas och att förutsättningar för utökat socialt nätverk ökar.

– Social gemenskap i bostadsrättsföreningar har alltid varit en viktig fråga för HSB, nu kanske mer än någonsin. Gemenskap bidrar förutom till social hållbarhet även till ekonomisk och ekologisk hållbarhet genom att boende delar på såväl ytor som prylar i högre grad, säger Emma Sarin, projektchef HSB Living Lab.

Boende i HSB Skånes fastighter
Projektet genomförs med boende i HSB Skånes bestånd av hyresrätter i Kvarteret Målet och i bostadsrättsföreningen HSB brf Nätet i Lund. Generation Marianne kommer att utbilda HSBs personal i Intergenerational Practice, göra nulägesanalys bland de boende och även arrangera en inledande workshop. Tillsammans kommer de boende att ta fram olika aktiviteter och starta upp grupper med olika teman där grannar ska kunna delta, umgås och lära känna varandra. Aktiviteterna anpassas helt efter deltagarnas behov, kunskap och intressen. Aktivitetsgrupperna kommer att startas upp under våren 2023 och under året får såväl boende som personal de guidning och support från Generation Marianne.

– I området där vi nu startar upp bor det personer i en blandad ålder och vi hoppas att de kommer att se möjligheter med att lära känna sina grannar och utöka sin umgängeskrets även över generationsgränserna. Vi hoppas att projektet faller väl ut så och ger lärdomar som går att applicera även i andra projekt och områden, säger Malin Bengtsson, kommunikationschef på HSB Skåne.

Genom att följa en systematik som tar tillvara på de boendes intressen och behov hoppas HSB lära sig mer om vad som fungerar när det gäller att öka den social gemenskapen i en fastighet och kunna erbjuda detta till fler bostadsrättsföreningar.