Satsning för energieffektiva bostäder

Under våren 2023 startades ett nytt EU-projektmed fokus på att utveckla och demonstrera energilagringslösningar i bostäder. Projektet ThumbsUp koordineras av Veolia i Spanien och involverar 19 företag, universitet och forskningscentra. I Sverige har HSB Living Lab utsetts till en av tre demonstrationsplatser.

I Sverige är det Johanneberg Science Park som samordnar hur lösningen ska testas. Som en av tre demonstrationsplatser i Europa har HSB Living Lab valts ut. Målet är att ta tekniken närmare kommersialisering och sina respektive marknader.

Idag är Hela vårt samhälle uppbyggt av teknik som kräver elektrisk energi. Efterfrågan varierar över dygnet och året. Hög efterfrågan ger högt pris och stor miljöpåverkan då elbolagen tvingas köpa el som är mindre grön. Energilagring spelar en viktig roll för att jämna ut toppar och främja omställningen.

Termisk energilagring (thermal energy storage eller TES på engelska) är en teknik som möjliggör att lagra överskottsenergi och balansera energibehovet. Projeket ThumbsUp ska utveckla och demonstrera termisk energilagring som kan integreras i byggnader och öka energieffektiviteten.

– Energilagring är en viktig pusselbit för att skapa mer energieffektiva bostäder. Vi är därför väldigt glada att vara en av tre demonstationsplatser i Europa för ThumbsUp-projektet. Vi ser fram emot att testa olika lösningar i HSB Living Lab som är både effektiva och hållbara, säger Emma Sarin, projektchef HSB Living Lab.

ThumbsUp kommer att använda två olika tekniker för termisk lagring, båda i syfte att kapa effekttoppar över olika tidsperioder.

  • Miljövänliga PCM-lager (Phase Change Material – fasskiftande material) för att jämna ut dagliga variationer.

  • Termokemiska material (TCM) för att jämna ut veckovisa variationer.

Båda dessa tekniker tillåter lagring av värme med en högre densitet jämfört med vanliga ackumulatortankar med varmvatten.

Projeket kommer att pågå under flera år och beräknas vara klart i slutet av 2026. 

Fakta

ThumbsUp är ett av fyra projekt inom Horizon-programmet som har uppgiften undersöka utmaningar med att integrera termisk energilagringsteknik i byggnader. Projekten ska engagera intressenter från hela Europa för att dela kunskap och erfarenheter, tekniska detaljer under utveckling samt information och resultat från demonstrationsprojekten. 

(Thermal energy storage solUtions to optimally Manage BuildingS and Unlock their grid balancing and flexibility Potential)

Läs mer om projektet: http://www.thumbsupstorage.eu