På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Så ska badrumsgolven bli mer energisnåla

De flesta föredrar nog att sätta fötterna på ett varmt badrumsgolv. Men med hårdare krav på energiförbrukning blir det svårare att bygga golv med komfortgolvvärme. I ett nytt forskningsprojekt undersöker HSB Living Lab därför möjligheter för varma golv med lägre miljöpåverkan.
- I en perfekt värld skulle man vilja att golvet är varmt endast när man står på det, säger Andreas Karlsson projektledare på Bengt Dahlgren.
Badrum i HSB Living Lab

Badrumsgolv som känns varma men använder lite energi, det är förhoppningen bakom HSB Living Labs projekt med komfortgolvvärme. Ett antal olika system för uppvärmning kommer att installeras i 4–5 badrum hos de boende i HSB Living Lab, exempelvis golv som bara värms upp där man står eller värme som slås på en halvtimme innan man går in i sitt badrum.

– Det finns smart teknik som kan lära sig hur och när de boende använder sina badrum som vi kan dra nytta av. I en perfekt värld skulle man vilja att golvet är varmt endast när man står på det, säger Andreas Karlsson på Bengt Dahlgren Göteborg som är ansvarig för projektet.

Forskningsprojektet inleddes 2018 och är nu inne i sin andra fas. I första fasen gjordes en förstudie där man tittade på studier och utredningar som redan gjorts på området. Under andra fasen kommer man börja testa hypoteserna i verkligenheten och bygga om 4-5 badrum. I nuläget saknas dock uppgifter om vad som är ett normalt användande av el för just komfortgolvvärme.

– Eftersom det är upp till varje individ hur mycket och ofta man vill vrida på värmen har det tidigare inte gjorts några mätningar på elförbrukning för komfortgolvvärme, istället har man gjort en uppskattning eller schablon över hur mycket el som går åt, utgår man från den kommer man troligtvis inte kunna ha komfortgolvvärme och samtidigt följa Boverkets kommande krav, säger Andreas Karlsson.

I Boverkets byggregler finns krav om att en byggnad inte får använda mer än ett visst antal kilowattimmar primärenergi per kvadratmeter och år. Kravet gäller den energi som vid normalt brukande levereras till byggnaden för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsenergi. Till skillnad från när man till exempel tänder en lampa eller laddar sin mobil räknas komfortgolvvärme som primärenergi eftersom det klassas som uppvärmning. Maria Qvillberg är utvecklingsansvarig för kvalitet och hållbarhet på HSB och var en av de som såg behovet av att utveckla mer energieffektiva värmegolv och initierade forskningsprojektet

– Vi vill kunna erbjuda en hög komfort i våra bostäder, men just komfortgolvvärme innebär svårigheter eftersom det inte lirar med de skärpta energikrav som finns i dag. Det är en stor utmaning för oss, säger hon.

Målet är att hitta en bra och energieffektiv lösning för komfortgolvvärme eller i bästa fall hög komfort utan komfortgolvvärme.

– Det viktiga för kunden är att golvet i badrummet inte upplevs som kallt i jämförelse med trägolvet i övriga delar av lägenheten. Förhoppningsvis kan det finnas lösningar som innebär lite eller ingen energiförbrukning alls, säger Maria Qvillberg.  

Fakta komfortgolvvärme


Forskningsprojektet för komfortgolvvärme inleddes 2018 och fas 2 beräknas avslutas i slutet av 2019 eller början av 2020.

2017 infördes primärenergitalet som mått på en byggnads energiprestanda i Boverkets byggregler.

1 januari 2020 träder skärpta krav för energihushållning i kraft. Det är det andra steget i Boverkets arbete att införa EU:s direktiv för byggnaders energiprestanda i svenska byggregler.