Så kan vatten sparas genom enkel mätning

Vatten är inte gratis, ändå behandlar vi det ofta så. Företaget Quandify (f.d. Labtrino) har tagit fram en särskild teknik som ska göra människor mer medvetna om sin vattenförbrukning.
- Man kan sänka sin vattenförbrukning med upp till 30 procent, säger Thibault Helle.

Få personer har koll på hur mycket vatten de faktiskt förbrukar, oftast ingår det i hyran och priset bestäms efter lägenhetsstorlek snarare än konsumtion. Ramtin Massoumzadeh och Thibault Helle vill förändra vårt sätt att tänka kring vatten. Under namnet Labtrino, nu Quandify, utvecklade de en teknik som enkelt kan mäta människors vattenförbrukning.

– Många tror att vatten är billigt, men varm- och kallvatten tillsammans blir ofta dyrare än elektricitet, säger Thibault Helle. Sverige har ett ganska osunt förhållande till vatten om man jämför med resten av världen, här sätter folk på duschen för att förvärma den.  

Att höja medvetenheten kring sitt eget slösande är ofta ett effektivt sätt att bli mer sparsam. Men att mäta vattenförbrukning är i vanliga fall dyrt, det krävs att en certifierad rörmokare kapar rören för att få dit utrustningen. Därför har företaget utformat en smart mätare som kan sättas utanpå rören och som vilken lekman som helst kan trä på.

– Det tar några minuter att fästa den på rören. Mätaren kan även alarmera vid både mindre eller större läckage, som en droppande kran eller en rinnande toalett, säger Thibault Helle.

I HSB Living Lab finns sedan tidigare traditionella vattenmätare utplacerade på inloppsrören för både varm- och kallvatten till dusch, kranar och tvätt- och diskmaskin., Det innebär totalt åtta vattenmätare för att mäta en enda lägenhets förbrukning. Med Quandifys lösning ersätts de åtta befintliga vattenmätarna med endast två stycken. En som kläms utanpå kallvatteninloppet och en som kläms på varmvatteninloppet. Med hjälp av maskininlärning kan flödesmönstren kategoriseras och samma information utvinnas. Via en app ska de boende kunna se både sin egen vattenförbrukning och hur mycket vatten per tappställe som deras anonymiserade grannar använder.

– På så sätt kan man jämföra hur mycket vatten man själv använder i förhållande till andra i huset, säger Ramtin Massoumzadeh.

Quandifys mätare ska få människor att spara vatten delvis genom att de ser sin egen förbrukning, men det finns fler möjliga uppsidor med tekniken. Ett enkelt sätt att utföra individuell mätning av vattenförbrukning ökar möjligheterna för hyres- och bostadsrätter att slå om till individuell debitering för vattnet, även det kan ha positiva klimateffekter.    

– Boverket har gjort en studie som tyder på att man kan sänka sin vattenförbrukning med upp till 30 procent genom att få en faktura hemskickad och betala sitt eget vatten, säger Ramtin Massoumzadeh.  

Förhoppningen är att företagets mätare ska kunna säljas till hyresvärdar och bostadsrätter både nationellt och internationellt till ställen i världen där vatten är en stor bristvara.   

– Vi ser den internationella potentialen. Städer växer allt snabbare och vi konsumerar inte vatten hållbart, många säger att det kommer bli den nya oljan. Singapore är ett skräckexempel där man skeppar över vatten från Malaysia. Genom att sänka vattenförbrukningen tror vi att vi kan göra något positivt för världen, säger Thibault Helle.

Mätarna är placerade på de våningsplan med vanliga lägenheter i HSB Living Lab.