Vertikal odling i gemensamma utrymmen

Tänk dig att kunna plocka färsk basilika i trapphuset! I samarbete med Green City Farming undersöker HSB Living Lab hur det fungerar att ha gemensam hydoponisk grönsaksodling i fastigheten. Vilka grödor fungerar bäst? Hur mycket skötsel innebär odlingen? Vad tycker de boende? Ja, det är frågor som man söker svar på i projektet.
Odla vertikalt inomhus för bättre skördar

Vertikal odling, alltså att odla på höjden, är ett smart och yteffektivt sätt att odla på. Om det är hydroponisk odling (utan jord, i enbart vatten och näringslösning) inomhus är man oberoende av årstider och kan få många skördar på ett år. Dessutom bevaras näringsämnen bättre i grödor som slipper långa transporter.

— Vad vi nu vill ta reda på är hur de boende upplever att ha odlingar i sina gemensamhetsutrymmen. Och hur det fungerar att ta hand om odlingarna, hur mycket skötsel och underhåll som behövs, säger Emma Sarin, projektchef HSB Living Lab.

odling2_HLL.jpg

— I det här projektet är vi nyfikna på om de boende upplever ett mervärde i sitt boende genom att kunna hämta till exempel färsk sallad i trapphuset Och samtidigt vill vi undersöka vad som krävs för att ha den här typen av nya odlingar tillsammans i en bostadsrättsförening. Vi vill kunna ge konkreta svar till de medlemmar som hör av sig och är nyfikna på hur det skulle kunna fungera hos dem.

Många människor är intresserade av sin hälsa och av matlagning. Exempelvis visar HSB Göteborgs senaste undersökning av västsvenskars idéer om framtidens boende att en stor andel är intresserade av hållbarhet och även av att dela funktioner i bostaden med sina grannar. Odlingar i flerfamiljshus skulle kunna ge både pinfärska bladgrönsaker och en gemensam angelägenhet som stärker sammanhållningen mellan grannar. Frågan är hur mycket skötsel och underhåll som krävs? Blir det flugor eller annan ohyra? Luktar det från odlingarna? Låter pumpen för mycket? Frågor som projektet Vertikal odling och ökat värde i bostaden förhoppningsvis ger svar på.

Under våren 2020 påbörjades konstruktionen av två fristående väggelement (en meter breda, två meter höga) som nu är installerade i entréplan på HSB Living Lab. Pontus Karlgård, fastighetsskötare, HSB Göteborg, har tillsammans med samarbetspartnern Green City Farming utformat odlingen för bästa upplevelse och funktion och använt grödor som passar bra. Sedan april har väggarna med tillhörande växter varit på plats i huset, berättar Christer Tilk, Green City Farming.

odling3_HLL.jpg

— Det handlar alltså om hydroponi som betyder att man odlar utan jord, grödorna växer i ett slutet system med bara vatten och näringslösning. Poängen med den här typen av system är att man påskyndar processen med hjälp av led-belysning som gör att man kan få upp till 17 skördar per år, säger han.

Hemma i sin källare har Christer Tilk egna vertikala odlingar som gör honom självförsörjande på bladgrönsaker och kryddor. Han har prövat olika sorters basilika, sallader, mynta, persilja och spenat. Planen är att utveckla konstruktion framöver så att man också kan odla jordgubbar och andra bär på höjden.

— I samarbetet med HSB Living Lab hoppas jag att vi får vara med och skapa gemenskap i huset och ge de boende chans att dela en intressant resa. Samtidigt får de ett tillskott till vad de annars äter i form av helt obesprutade väldigt lokalt odlade grönsaker, säger Christer Tilk.

De boende involveras i olika utsträckning i olika forskningsprojekt och undersökningar som bedrivs i HSB Living Lab. I detta projekt kommer de boende att få vara med och skörda och äta det som odlas. Fastighetsskötare Pontus Karlgård ansvarar för den löpande skötseln.

I slutet av året hoppas Emma Sarin att hon och de andra inblandade i projektet ska ha dragit värdefulla lärdomar att ta med in i fortsatt planerande av framtidens bostäder.

— Vi hoppas lära oss mer om både hur vertikal odling i gemensamma utrymmes inomhus ska utformas på bästa sätt och hur de boende upplever nyttan/glädjen och priset för att ha odlingarna i husets gemensamma ytor, säger Emma Sarin.