Flexibla funktionsplattor med integrerad teknik

Allt fler människor lever och bor idag i städer, med mindre ytor och mer teknisk utrustning hemma. Hur kan vi skapa enkla, enhetliga och estetiskt tilltalande lösningar för framtidens kompakta lägenheter? Det ska HSB Living Lab undersöka tillsammans med designbyrån KNOD och konceptet Wallpads Kluster.

Kompakta bostäder ställer höga krav på både effektiv användning av ytor och sammanhållen estetik – lösningar som inte känns röriga, plottriga och fragmentiserade. Det har alltid varit en utmaning, men många kan nog känna att det blir än mer akut i ett modernt teknikintensivt hem.

– Jag är industridesigner med en bakgrund inom både möbelformgivning och teknologi. Min drivkraft i det här projektet är att utveckla en unik helhetslösning som gör det möjligt att bo bra med färre prylar på liten yta, säger Christer Schweitz som ligger bakom konceptet Wallpads Kluster.

Det är enkelt uttryckt vikbara, modulära plattor som integreras med rummets väggar och fylls med olika tekniska funktioner för ljud, ljus och bild. Idéen är samla och bygga in funktionerna i ett enhetligt system, i stället för att ha dem som separata enheter som är mer resurskrävande, tar mer plats och stör det visuella intrycket.

– Tanken är också att det ska vara enkelt att byta ut funktioner och ändra sammansättningen en uppsättning paneler. I förlängningen ser jag ett slags delningsbart funktionsbibliotek som innebär att man kan låna funktioner för att skapa ett flexibelt boende och slippa äga så mycket, något som kan tilltala inte minst unga människor som flyttar ofta, säger Christer Schweitz.

Produkten ska också vara hållbar att tillverka och använda, till exempel genom att välja trä som material och använda närhetsprincipen vad gäller produktionsort. Självklart kommer plattorna att vara enkla att underhålla och återanvända i ett cirkulärt flöde.

– Skulle någon del skadas så kan den bytas ut och plattorna kan även uppgraderas efter hand som ny teknik utvecklas. Dessutom är formspråket avskalat och minimalistiskt så att produkten kan leva under lång tid, säger Christer Schweitz

Under våren 2022 testas funktionsplattorna vid HSB Living Lab i Göteborg. Först monteras de i en gemensam lokal så att alla boende i huset kan bilda sig en uppfattning och komma med feedback, för att i nästa fas monteras i en lägenhet för en djupare undersökning med uppföljande intervjuer.

– Det är en fantastisk möjlighet att kunna genomföra de här testerna i en verklig boendemiljö, så att vi kan ta nästa steg och börja realisera produkten. Jag tror att den har en stor potential när gäller att bidra till ett mer hållbart boende för framtidens unga, urbana nomader, säger Christer Schweits.