Den digitala serviceteknikern

De senaste åren har användningen av videoverktyg ökad kraftigt, liksom människors attityd och hur bekväm man känner sig att ha möten via videosamtal. Pandemin gjorde att behovet och vanan att använda sig av digitala kanaler istället för att träffas fysiskt ökade rejält. Idag ser vi videosamtalet som en naturlig del av vår arbetsdag.

Lösningen för ”den digitala serviceteknikern” är en generell, lättanvänd och säker kanal för att på ett enkelt sätt och utan någon speciell mobilapp få till stånd en strukturerad kommunikation med boende när dessa har behov av underhåll, service eller information. Exempel på situationer där lösning kan vara användbar är vid problem med läckage, hushållsmaskiner (kyl/frys/spis etc.), både i egen lägenhet och i gemensamma ytor, som tvättstuga, miljörum etc. En servicetekniker kan via ett videosamtal se vad som inte står rätt till i lägenheten direkt, ser vilka reservdelar som kan behövas, vilket serienummer kylskåpet har och på så sätt komma väl förberedd när det är dags att besöka den boende.

En vanlig servicetekniker kan enkelt begära ett videosamtal genom att skicka ett sms och bägge parter får en länk som de kopplar upp sitt videosamtal från. Den boende ser inte vilket telefonnummer serviceteknikern ringer ifrån men bägge parter ser och kan prata med varandra. Den boende vet då vem hen kan förvänta sig ska komma för att få sitt problem åtgärdat och serviceteknikern vet vilket problem som ska lösas hos den boende.

Denna lösning hjälper dagens servicetekniker att lösa problemet med att komma till en lägenhet utan tillräckligt med förhandsinformation, samtidigt som den boende får minimalt antal besök av serviceteknikern och behöver inte vara hemma för att släppa in personen. Vidare mår miljön bättre av mindre resande vilket denna lösning förhoppningsvis också leder till.

Det teknikkrav som finns är att varje part har en smart telefon och en relativt bra internetuppkoplling. Lösningen är byggd på teknik från Vonage och använder sig av vanlig mobil uppkoppling eller wifi.