The Swap cube - byteshörna för de boende

För att minska avfall och överkonsumtion, och få våra prylar att användas längre, inrättade HSB Living Lab 2016 en så kallade Swap Cube. En plats där saker som en boende tröttnat på eller inte längre behöver, kan hitta ett nytt hem istället för att hamna i soporna.
Smart byteshörna för boende i HSB Living Lab

Projektet har pågått sedan Living Lab slog upp portarna och varit ett välkommet inslag enligt de boende – som gärna skulle se att fler fick tillgång till bytesplatsen.  

– Den gemensamma byteshörnan har funnits i huset i drygt fyra år och våra erfarenheter är att det är en levande yta och det är ett ständigt in- och utflöde av prylar och kläder. Ibland får vår förvaltningspersonal rensa ut saker som kanske inte riktigt är i skick att bytas, men i stort sett sköter den sig självt och är ett uppskattat inslag, säger Madelaine Doufrix, projektkoordinator HSB Living Lab.

I en rapport om projektet från Chalmers, Room for Change: Impact of building-level innovations to facilitate product reuse among residents, har projektet utvärderats.

Populärast att byta i HSBs Swap Cube var kläder, följt av hushållsprylar som inredningsdetaljer och elektronik. En del böcker bytte även ägare. Alla boende som svarade på den enkät som skickades ut om bytesplatsen var positiva – men det framkom även att man önskade att fler personer fick tillgång till platsen, för att få mer ruljangs på prylarna.

Två aspekter är avgörande för att få till stånd en levande och aktiv byteshandel: att den sker på en lättillgänglig plats och att öppettiderna är generösa. Då kan tillräckligt många människor ha tillgång till platsen för att utbudet hela tiden ska förnyas. Engagemang från många olika människor ger också ett mer varierat utbud.

Även om det är svårt att dra mätbara slutsatser kring ifall bytandet har bidragit till mindre avfall och minskar konsumtion så är en sak i alla fall säker: bekväma och lättillgängliga platser för byteshandel i flerbostadshus skapar engagemang och intresse. Att utforma bostadshus så att det finns rum för återanvändning och byteshandel är med andra ord en lysande idé för framtiden.