ROBOTARNA GÖR RENT HUS - För en effektivare lokalvård och avfallshantering

Mängden skräp som produceras i dagens samhälle ökar. I HSB Living Lab undersöks hur vi kan ta hand om vårt avfall och städa på ett mer hållbart sätt.

När mängden avfall växer sig större ökar även problematiken kring hur det ska förvaras och hanteras. I projektet Effektiv lokalvård och avfallshantering är målet att ta reda på hur detta kan förbättras och effektiviseras.

Dan Henriksson, som är affärsutvecklare på HSB och ansvarig för projektet, menar att en stor del av utmaningen är hur vi ska kunna ta hand om vårt avfall på ett mer yteffektivt sätt.
–Vi har stora volymer skräp som i sin tur innebär många transporter. Vi behöver minimera hanteringen av avfall och inte transportera det i onödan. I grunden handlar det om att gå tillbaka till ett kretslopptänk, säger han.

I projektet undersöks bland annat hur man utformar ett soprum på bästa sätt, dessutom dokumenteras en del av avfallshanteringen i HSB Living Lab med hjälp av sensorer.

Inom ramen för projektet tittar man även på hur strukturen för lokalvård kan förbättras, med en ambition om att skapa ett mer effektivt och miljövänligt sätt att rengöra på. Lokalvårdsyrket är i dag en väldigt konkurrensutsatt tjänst som ofta förknippas med en sämre arbetsmiljö och användning av kemikalier.
– Vi vill bland annat undersöka alternativ till att använda kemikalier vid städning. Det doftar rent och fräscht, men ofta man använder för mycket, säger Dan Henriksson.

Redan nu finns möjliga ersättare för kemikalier. Istället för fönsterputs kan ultrarent vatten få fönstren att skina.
– Där behöver vi titta på hur det skulle kunna fungera i större skala och hur man bygger upp en logistik kring användandet, säger Dan Henriksson.

 

FAKTA

Projektet Effektiv lokalvård och avfallshantering startade våren 2018.

Projektet kommer bland annat att undersöka:
- Hur robotiserat städ kan användas i flerbostadshus.
- Om och hur städning utan kemikalier kan genomföras.
- Hur sophämtningen kan ske mer precist och effektivt.
- Hur sopsorteringen kan ske på ett mer yteffektivt sätt.

Vad är Ultrarent vatten?
Det är vanligt kranvatten som filtrerats till rent H2O, det vill säga vatten utan kalker, metaller, salter och andra föroreningar. Ultrarent vatten har en lägre ytspänning som gör att det kan lösa upp smuts och tvätta rent på ett mer effektivt sätt än vanligt vatten.