Höga krav på hållbar konsumtion hos HSB

För att konsumtion ska kunna kallas hållbar är det mycket som ska stämma. HSB Living Lab har tittat närmare på tre tjänster.
— För att fungera måste tjänsten dels vara en behovsmatchning, dels enkel att använda och allra helst även ersätta en befintlig tjänst, säger Andreas Karlsson, projektansvarig.
Hållbar konsumtion i HSB Living Lab

Tre specifika tjänster ingick i studien som genomfördes: Beam-box, som erbjuder förrådsmöjligheter utanför fastigheten, Repamera, möjlighet att få kläder lagade och Pool.farm, en webbtjänst för samordning av tjänster och produkter mellan producent och konsument. Andreas Karlsson var projektansvarig från samarbetspartnern och teknikkonsultbyrån Bengt Dahlgren:

— Syftet var att ta reda på mer om vad HSB kan erbjuda sina medlemmar för att bidra till en mer hållbar konsumtion. Vilka hinder finns och vad kan HSB göra för att underlätta?

I en utvärdering fick de från HSB-medlemmar in en rad synpunkter som gav nya insikter. 
— Vi kunde se att även om många var positiva till en viss tjänst så var de inte intresserade om den inte matchade deras aktuella behov. Att vara ovan vid en tjänst var en stor tröskel, om den dessutom upplevdes krånglig var den inte intressant — enkelhet var avgörande.

Ännu en viktig faktor var att även om en tjänst är värdefull och har ett högt hållbarhetsfokus kanske den inte ersätter en befintlig funktion utan skapar nya behov och därmed leder till ökad konsumtion.

— Om tjänsten inte finns och sedan erbjuds men kräver transport uppstår ju ökad transport även om tjänsten i sig syftar till hållbar konsumtion, säger Andreas Karlsson. Sammantaget kunde vi se att för en tjänst skulle bli aktuell måste den både matcha ett behov, vara enkel att använda och allra helst ersätta en existerande tjänst.

Freja Bramsen är behovsägare på HSB Living Lab och en av de ansvariga för att ta fram hållbara erbjudanden för 70 000 HSB-medlemmar i Göteborg.

— HSB har ett jobb att göra: det ska bli enklare att leva hållbart. Vi ska kunna erbjuda tjänster och produkter som kan bidra till både kunskap och ökad hållbarhet.

Hon menar att det är både vanligt och lätt att företag marknadsför sig som hållbara — men om man analyserar erbjudandet är det inte alltid hållbart.

— Där är leverantörerna väldigt viktigta, eftersom det kan vara svårt att utvärdera hållbarheten i själva tjänsten, säger hon.

Av de tre tjänsterna som ingick i projektet var det Repamera som låg mest i linje med vad de sökte för medlemmarna. 

— Dels var den enkel att använda, dels ligger den helt i linje med HSBs reparationskultur.

Nästa steg blir att testa Repamera på ett större befolkningsutsnitt.

— Vi vill gärna gå vidare med tjänsten, säger Freja Bramsen.