Här testar HSB Göteborg olika träfasader

Varför står det ett antal trälådor, 60x60x60 centimeter, utanför HSB Living Lab?
Det är HSB Göteborg som undersöker vilken typ av träfasad som bäst klarar västkustens klimat.
Träkuber vid HSB Living Lab

Det var på våren 2017 som HSB Göteborg vann en markanvisningstävling vid området runt Gibraltargatan, i utkanten av Chalmers campus. Innovation och hållbarhetsfrågor är centrala i projektet som innebär att 89 hyresrätterna ska byggas helt i trä.

— Som en förstudie inför det arbetet vill vi undersöka olika slags fasadmaterial i trä, säger Carl-Johan Martinius, arkitekt och projektutvecklare, HSB Göteborg.

Tillsammans med några kollegor har han hemma i sin egen verkstad byggt de fem kuber som klätts i fasadmaterial från lika många olika leverantörer av träfasader. En kub är klädd i obehandlad furu, en annan i värmebehandlad och brandskyddsimpregnerad furu och en tredje i miljövänligt acetylerat trä. Den fjärde och femte kuben har båda fasadmaterial av bränd furu, borstad respektive oborstad. Genom att bränna trä får man en skyddande yta.

— Planen är att under ett års tid kunna följa vad sol, vind och vatten gör med de skilda slags materialen. Vilka träslag, behandlade på vilket vis, reagerar hur? Det ska bli väldigt spännande att se, säger Carl-Johan.

Förutom ett roligt och handfast samarbete arbetskamrater emellan är poängen helt enkelt att HSB Göteborgs avdelning för nyproduktion ska få hjälp att avgöra vilket material de ska använda.

Om bygglovsprocessen löper någorlunda smidigt kan hyresrätterna börja byggas sen höst 2022, med målet att kvarteret står klart för inflyttning ungefär två år senare.

Stål och betong har sedan 1940-talet varit det dominerande byggmaterialet för flerfamiljshus. Men korslimmat massivt trä, KLT, är (enligt Danske Banks senaste analys) det byggmaterial som ökar mest i Sverige. På grund av stora investeringar i byggindustrin är Sverige också på väg att bli en av världens största producenter av korslimmat trä.