På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

DEN KLIMATSMARTA LÄGENHETEN - Smartare val kan minska resursslöseri

Vi renoverar mer än man trott i Sverige. De många förändringarna inne i lägenheterna höjer materialflödena – och därmed också klimatpåverkan – med uppemot 40 procent mot beräknat normalt underhåll.
– Att folk byter ut sina kök "i onödan" hade vi misstankar om. Men att man byggde om så mycket att det förändrar planlösningarna i bostaden hade vi nog inte trott, säger Paula Femenías, docent på Chalmers, som lett arbetet med forskningsstudien.

I takt med att det byggs allt mer energieffektivt och i miljövänligare material blir de inre materialflödena en större del av bostädernas totala klimatpåverkan. I rapporten "Arkitektur, materialflöden och klimatpåverkan i bostäder" har man tittat på fem bostadsrättsföreningar i Göteborg och Stockholm. Samtliga är byggda under tvåtusentalet. Via enkäter fick de boende svara på frågor om hur de renoverat och förändrat sina hem. Och resultatet överraskade. Till exempel hade omkring 30 procent gjort sådana förändringar så att det påverkat den ursprungliga planlösningen.

– I den här studien var det viktigt att ta hem kunskap till beställare och arkitekter. Vad händer när de boende flyttat in, säger Paula Femenías. Det har inte gjorts många studier på detta. I Sverige hade vi omfattande studier om bostandsvanor på 1940-talet som fått stor påverkan på hur vi ritar våra bostäder än i dag – men efter det har det gjorts väldigt lite studier om hur vi bor och använder våra bostäder.

Utifrån studien har man hittat tre områden där man ser möjligheter till tydlig förbättring vad gäller funktion liksom minskade materialflöden och klimatpåverkan. Det är väggarna som många vill flytta på och ljudisolera ytterligare, köken där det ofta finns stor önskan från de boende att ändra och göra mer personligt och de fasta garderoberna som många vill kunna flytta på eller ta bort. I HSB Living Lab tittar man nu på möjligheter att testa smarta lösningar som ska minska materialflödena.
En annan orsak bakom de många förändringarna i de undersökta bostadsrättsföreningarna kan vara att synen på boendet ändrats något.
– Anpassningsbarhet och flexibilitet är uppskattade egenskaper. Man gillar att se utvecklingsmöjligheterna i en bostad. Det var också flera som skrev: "Efter våra ombyggnader är bostaden perfekt", säger Paula Femenías.

Rapporten har fått stor uppmärksamhet.
– Jag har nog föreläst och berättat om resultaten fler gånger i månaden sedan det blev klart. Det har varit stort intresse från arkitekter men också fastighetsägare, myndigheter och allmänheten. Det är intressant för många att få veta vad som händer med lägenheterna efter att de boende flyttat in.

FAKTA


Det här ville forskningsstudien undersöka:

Hur renoveras lägenheterna i bostadsrättsföreningar? Hur påverkar renoveringarna bostadens miljöpåverkan genom ökat materialflöde?

Resultatet:
De inre renoveringarna i de undersökta bostadsrättsföreningarna ökar miljöpåverkan med upp till 40 procent mot beräknat normalt underhåll över en femtioårsperiod.

Det här var de boende missnöjda med i sina lägenheter:

 • Bristande förvaring 19,3 procent
 • Dålig ljudisolering 10,8 procent
 • Dålig kvalitet material 8,1 procent
 • Trång/mörk hall 6,9 procent
 • Outnyttjad/'död' yta 6,9 procent
 • Dålig planering kök 5,3 procent
 • Övervärme sommar 5,0 procent
 • Dålig möblerbarhet 5,0 procent
 • Trånga sovrum 4,6 procent
 • Saknar bänkyta i kök 4,2 procent

Det här var de vanligaste förändringarna:

 • Målat/tapetserat om i sovrum 53 %
 • Målat/tapetserat/kaklat om i vardagsrum/kök 48 %
 • Målat/tapetserat om i hall/entré 46 %
 • Bytt golvskikt på balkongen 41 %
 • Bytt vitvaror i köket 38 %