Smart Home Interactions

Ett smart hem blir smart först när de boende förstår hur lösningarna kan användas och anpassas. Projektet Smart Home Interactions undersöker tillsammans med de boende i HSB Living Lab vilka typer av lösningar hyresgästerna uppskattar mest, vilka ytterligare de önskar - och i förlängningen vilka det är mest intressant för HSB att installera i sin nyproduktion av lägenheter.
Det smarta hemmet

Tänk om du kunde trycka på en enda knapp när du kom hem för att tända hemmets viktigaste lampor. Och med samma knapp stänga av allt inkommande vatten till lägenheten för att förhindra vattenläcka? Eller om belysningen tände sig med 75 procents styrka när du klev in i badrummet dagtid medan bara till 20 procent om du gick på toaletten på natten?

Det finns mängder av varianter på teknik som kan förenkla och förbättra vardagen i ett hem. För snart sju år sedan grundade Hampus Oxenborg företaget Interaktiva Fastigheter, i Stockholm, som är en oberoende leverantör av smarta-hem-lösningar som samarbetar med runt 15 tillverkare av smarta lösningar. Kunderna består huvudsakligen av bostadsutvecklare, el-installatörer och arkitekter.

Det som nu ska undersökas på HSB Living Lab är vilka typer av lösningar de boende uppskattar mest, vilka ytterligare de önskar - och i förlängningen vilka det är mest intressant för HSB att installera i sin nyproduktion av lägenheter.

Projektet Smart Home Interactions ska också ta reda på hur de boende trivs bäst med att styra funktionerna.

– Vi på Interaktiva Fastigheter har ibland kommit till hem där man haft upp till tio olika appar för att sköta husets elektronik och teknik, säger Hampus. Vår idé är att koppla ihop de smarta lösningarna till ett system som sedan kan styras med hjälp av en app, en knapp eller med rösten. Alla våra system levereras förprogrammerade och kan enkelt installeras av valfri elektriker.

Ett så kallat kluster på HSB Living Lab, det vill säga sex små lägenheter, har fått samma utbud av funktioner installerade; fjärrstyrda vägguttag med energimätning, belysningsstyrning med hjälp av närvarodetektering och magnetkontakter som genom enkel påslagning larmar lägenheten, brandvarnare som varnar vid brand och temperatursensorer som håller koll på inomhusklimat. Alla boende har också tillgång till två vägar att sköta tekniken - via en app i telefonen och/eller med hjälp av en fysisk knapp i lägenheten.

Projektet ska pågå under drygt två år med kontinuerlig uppföljning. Det kan dock komma att förändras längs resans gång, om det visar sig att någon funktion upplevs onödig eller särskilt krånglig exempelvis.

– Vår erfarenhet generellt är att smarta hem är beroendeframkallande. Först när man vant sig vid att använda funktionerna och de blivit en självklar del av ens vardag – först då genererar de verklig kundnytta. Vi vill tillsammans med framtidens bostadsutvecklare få ut den nya tekniken, säger Hampus.

Förutom att det är smidigare att trycka på en knapp istället för åtta olika om man ska tända hemmets lampor kan finnas ekonomiska vinningar att göra.

– I exempelvis Norge får man i vissa fall en lägre försäkringspremie om man har möjlighet att stänga av vattnet när man lämnar lägenheten.

Fördelarna med smarta hem är enligt Hampus även miljömässiga.

— Genom ökad medvetenhet kan det genomsnittliga hushållet minska sin energikonsumtion med 10 - 15 procent. Sänk dina kostnader samtidigt som du får en bekvämare och tryggare vardag, säger Hampus Oxenborg.