IT-säkra fastigheter

Digitaliseringen som pågår genomsyrar alla delar av samhället och våra fastigheter är inget undantag. Och även här är IT-säkerhet en stor, och komplicerad, fråga. Ett projekt hos HSB Living Lab ska ge säkrare hem – något som de boende förhoppningsvis aldrig kommer att märka.

Digitalisering i fastigheter kan till exempel vara övervakning och digital styrning av el, vatten och värme. Även boendeservice som digitala informationstavlor, nyckelsystem, tvättstugebokning, porttelefoni och hisskommunikation är vanligt idag.

– IT flyttar in i allt fler fastigheter och säkerhet är alltid grundbulten i all digital utveckling, vilket blir extra viktigt och påtagligt när det handlar om lösningar för hemmet. Vi är därför glada att kunna bidra med vår kompetens för att skapa och testa nya lösningar, säger Mikael Ekström, senior digitaliseringsrådgivare på Tietoevry som partner i projektet.

Vi har förmodligen inte sett slutet på utvecklingen av nya digitala tjänster som kommer att underlätta för fastighetsägare och boende i framtiden.

– Alla dessa digitala lösningar är väldigt praktiska, underlättar livet och sparar kostnader för fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och boende. Blickar vi framåt kommer vi att få se fler smarta digitala lösningar som till exempel nyttjar olika typer av sensorer i fastigheten, något som kan leda till stora besparingar och mindre klimatavtryck. Samtidigt kommer hometail-trenden, när hemmet blir en marknadsplats för handel med tjänster och varor, att sätta tryck på utvecklingen av digitala tjänster för boende. Det är en utveckling som vi kommer att få se mer av, säger Ove Salin, som jobbar med strategisk tjänsteutveckling på HSB.

Men samtidigt som tekniken underlättar livet för många finns här utmaningar: frågan om IT-säkerhet dyker upp allt oftare i vårt digitaliserade samhälle, så även här.

Ett intrång skulle kunna ställa till med stora problem, allt ifrån avstängd värme till att digitala nycklar slutar att fungera. I värsta fall kan man råka ut för den typen av ekonomisk utpressning som man sett i flera andra sektorer under senare år – en kriminell aktör tar kontroll över ett system och släpper inte förens en viss summa betalats. 

– Precis som det i en fastighet finns fysisk säkerhet i form av dörrar med lås och fönster som går att stänga och låsa, så måste man ha ett digitalt säkerhetssystem som gör att inte vem som helst kan ta sig in, säger Ove Salin, som menar att den digitala säkerheten är ett område som i många fall är eftersatt inom fastighetsvärden.

– Jämför man med IT-världen så jobbar man där ständigt med att hålla säkerheten på en hög nivå för att inte få intrång i systemen.

Ett annat problem är att lösningar i fastigheten ofta har olika leverantörer med sina olika specifika lösningar – det kan vara en för porttelefonen, en annan för den digitala anslagstavlan och en tredje för att styra vatten och värme.
– Alla dessa system blir både svåra och dyra att hantera över tid, säger Ove Salin.

I projektet IT-säkra fastigheter, hos HSB Living Lab, vill man nu testa om det går att hitta en lösning som både ger hög säkerhet och är enkel och effektiv att förvalta.

– Här möts IT-världen och fastighetsvärlden på ett väldigt konkret sätt. Vi tror att det inom IT-branschen finns mycket att hämta för att vi ska kunna hantera de här frågorna. Förhoppningen är att vi ska hitta en säkerhetslösning som vi kan applicera och använda i vår bransch, och erbjuda marknaden en lösning som gör att både fastighetsägare och boende kan känna sig trygga, säger Ove Salin.

När man lyckats hitta ett säkert och bra system, är det en framgång som egentligen ingen av de boende ska märka – då ska alla digitala hjälpmedel flyta på i vardagen utan störningar.
– Det är ett förebyggande arbete. Vi ska undvika att de boende får någon form av problem i framtiden.