Tvätta och torka med full kontroll på elförbrukningen

Elförbrukningen och kostnaderna för el varierar över dygnet. Tvättmaskiner och torkutrustning är stora energislukare, därför är det en bra idé att styra användningen till lågkostnadsperioder. I ett samarbete med Infotiv undersöker HSB Living Lab hur automatisk schemaläggning av tvättning och torkning kan förenklas.
Automatisk schemaläggning av tvättning och torkning  testas i HSB Living Lab

Teorin är enkel och tydlig – om du ska förbruka en resurs av något slag är det vettigt att göra det när kostnaden är så låg som möjligt och tillgängligheten så hög som möjligt. I praktiken kan det vara svårare och kräva mer av egen insats för att veta när den optimala tidpunkten infinner sig.

– En av grundtankarna med vårt projekt är att det ska vara lätt att styra, mäta och kontrollera sin elförbrukning, både ur tekniskt och mänskligt perspektiv. Och det är knappast någon som sätter väckarklockan mitt i natten för att gå upp och trycka på tvättmaskinen, säger Tobias Wadseth, Konsult och Mjukvarukompetensledare på Infotiv.

Bakgrunden till det aktuella projektet på HSB Living Lab är energiövervakningssystemet Building Energy Management System (BEMS) som utvecklats i ett tidigare projekt. Till detta har Infotiv i samarbete med Chalmers utvecklat en kontrollenhet med både hårdvara och mjukvara som heter HSB Washing Machine Control Unit (WMCU).

– Det är en brygglösning som kopplar samman vitvarorna med BEMS för att kunna styra tvättningen och torkningen till när den är som mest energi- och kostnadseffektiv, säger Tobias Wadseth.

Det användaren gör är att bestämma en sista tid då tvätten behöver vara klar, till exempel klockan 8 på morgonen, sedan känner systemet av när det är optimalt ur energi- och kostnadsperspektiv att köra i gång programmen.

Det första steget i projektet fokuserade på tvättmaskiner, i det andra steget som genomförs under våren 2022 har testet breddats till att även gälla torkskåp och torktumlare.

– De resultat vi kunnat se hittills är mycket positiva och principerna nu är desamma, det vi behöver göra är att justera tekniken till att passa fler typer av maskiner. Med data från både tvätt och tork kommer vi få en bra helhetsbild och fullt utbyggt finns stora möjligheter att göra betydande energibesparingar som bidrar till framtidens hållbara boende, säger Tobias Wadseth.

På HSB Living Labs forskningsarena testas systemet på professionella maskiner som finns i gemensamma tvättstugor i flerfamiljshus. I förlängningen ser Tobias Wadseth att systemet anpassas också till maskiner som hushållen använder i sina egna bostäder – och kanske även till andra vitvaror och hushållsmaskiner.

– Jag tänker att ett naturligt nästa steg vore att applicera systemet även på diskmaskiner, avslutar Tobias Wadseth.