Projekt

Spara och återanvända för hållbar vattenförbrukning

Det finns olika strategier och metoder för att spara på resurser. Satsa på minskad förbrukning, planera för ökad återanvändning – eller allra helst både och. I ett projekt i HSB Living Lab undersök...

Organiska flödesbatterier - test av ny teknik

Under 2024 installerar Rivus Batteries och Bengt Dahlgren Sveriges första organiska flödesbatteri i pilotskala på HSB Living Lab. Denna nya typ av batteriteknik används organiska molekyler – av ämn...

HSB Living Lab

Ny isoleringsteknik ska spara både pengar och klimat

I början av 2019 infogades en mycket speciell trävägg i HSB Living Labs fasad. Den är en del i projektet WoodXZIP där man vill testa hur hållbart och smart det är att kombinera trä med ett innovati...

Jämförande app ska ge minskad förbrukning

Det har länge gått att mäta sin konsumtion av energi i hemmet. Men nu har det skapats ett verktyg som också visar hur man medvetet kan planera och styra sin förbrukning. Det testas såklart i HSB Li...

Kallt? ”Ta det coolt” utforskar hur vi kan ändra beteende för att spara energi

Ungefär 80 procent av energiförbrukningen i våra hem till uppvärmning. Visst går det att effektivisera med smart teknik, men faktum är att just värmen till stor del handlar om våra beteenden och in...

Satsning för energieffektiva bostäder

Under våren 2023 startades ett nytt EU-projektmed fokus på att utveckla och demonstrera energilagringslösningar i bostäder. Projektet ThumbsUp koordineras av Veolia i Spanien och involverar 19 före...

Passiv kylning av bostäder

Om ett hus värms upp genom golvvärme, skulle man då inte kunna använda samma system för att med hjälp av kallvatten från borrhål istället kyla ner bostaden? Det ska nu undersökas på HSB Living Lab.

Hybridlösning för ökad energieffektivitet

Hybridsolceller är vanliga solceller med integrerat kylsystem som exempelvis kan kopplas till en bergvärmeinstallation. Fördelen med en sådan lösning är framför allt de synergieffekter som möjliggö...

Spara på vatten – men inte på upplevelsen

Att minska vattenförbrukningen i ett hushåll är fullt möjligt med modern teknik, men att göra det med bibehållen komfort för användaren är en större utmaning. I ett projekt i HSB Living Lab har HSB...

Diskmaskinsvanor under luppen

Hur använder en vanlig göteborgare sin diskmaskin? Och vad krävs för vanorna ska bli mer hållbara? Det är fokus i en pågående studie på Chalmers, där bland annat HSB Living Lab används som testarena.

Lagring av el i vätgas – möjligheter och utmaningar

När, var och hur kan vi bäst använda vätgas för att lagra el från förnybara källor som sol och vind? Och vad behöver fastighetsägare och samhällsplanerare som vill anlägga vätgaslager för att försö...

VVC Booster minskar energiförlusterna

VVC-Booster minskar energiförlusterna

Varmvattenenergi blir en allt större andel av byggnaders totala energianvändning. Att minska förluster i varmvattencirkulationen i flerbostadshus kan bidra till att vända den utvecklingen. I ett pr...

Framtidens energibesparande golvbrunnar

Energifrågan har seglat upp som en av de mest brännande frågorna i samhället, och behovet av ny klimatneutral produktion och energieffektiviseringar är stort. I HSB Living Lab testas en innovation ...

Duschar för framtiden i HSB Living Lab

Varmt vatten är en av de stora bovarna när det kommer till energi och resursförbrukning i hemmet. I HSB Living Lab testas nu duschar som hjälper de boende att minska sin påverkan. – Det märks att ...

Nästa steg för smart energianvändning

Nu går HSB Living Lab och Chalmers vidare med test av energisystem som ska få oss användare att använda el på ett smartare sätt – men utan att tumma på komforten. I-GReta bygger på tidigare projekt...

Automatisk schemaläggning av tvättning och torkning  testas i HSB Living Lab

Tvätta och torka med full kontroll på elförbrukningen

Elförbrukningen och kostnaderna för el varierar över dygnet. Tvättmaskiner och torkutrustning är stora energislukare, därför är det en bra idé att styra användningen till lågkostnadsperioder. I ett...

Nu ska hushållens energisystem bli mer inkluderande

Cykla till jobbet eller installera solceller? Genus påverkar hur vi ser på hållbarhet och planerar vår energikonsumtion. I ett samarbete mellan HSB Living Lab, produktdesignstudion Boid och Chalme...

Snart kan dina fönster bli klimatsmarta

När solen steker blir det lätt olidligt varmt inomhus. Tänk om man i stället kunde spara värmen till senare? I HSB Living Lab pågår avancerad molekylär forskning för att fördela energin från dag ti...

Test av komfortgolvvärme

Framtidens uppvärmda badrumsgolv – så blir de mer energisnåla

En mindre uppvärmd yta, isolering, begränsa maxtemperatur och tidsstyrning. Det är faktorer som gör att man kan spara energi om man har komfortgolvvärme hemma. HSB Living Labs forskningsprojekt kri...

Labtrinos smarta vattenmätare

Applicerad AI på vattenförbrukning

Genom att endast ha vattenmätare på stammen till en lägenhet är det möjligt att mäta och presentera vattenförbrukning från exempelvis dusch, toa eller diskmaskin. Världsunika och uppkopplade vatten...

Fasadintegrerade solceller HSB Living Lab

Solceller som fasadmaterial lönar sig på sikt

Hur bra det är rent ekonomiskt att använda solceller som fasad när man bygger ett nytt hus, det har ett projekt i HSB Living Lab redan undersökt. Men hur ser det då ut med klimatavtrycket – är solc...

Många fördelar med avgasning

Lätta på trycket och spara både energi och värme

Med hjälp av en enkel lösning för att hålla våra element fria från syre kan man spara både energi och pengar. Systemet kallas avgasning, och med hjälp av testar i HSB Living Lab har man nu facit på...

Framtidens design underlättar vardagen – och klarar av ett strömavbrott

Med våra uppkopplade och elektrifierade liv är vi allt mer beroende av en stabil energitillgång – men i en omställning mot förnyelsebar el kan tillgången variera. Hur kan vi designa våra prylar så ...

Leanheat skapar bättre boendemiljöer

Leanheat - bättre energioptimering med hjälp av AI

Projektet ska ge nya insikter om hur energioptimering och boendemiljö samverkar, genom att koppla ihop fastighetens prestanda och inomhusförhållanden med de boendes levnadsmiljö.

Energy Save – test av smarta värmepumpar

Energy Save är en del av projektet Innovative Energy Management. Det är ett smart värmepumpssystem som minskar energianvändningen och ger ekonomiska fördelar testas just nu i HSB Living Lab. Projek...

HSB Living Lab

Vätgas som energilager

Kan solel från sommaren lagras i vätgas för att nyttjas under mörka vintermånader? Det ska en ny studie i HSB Living Lab utreda.

USB-C - mindre spill med likström

Mobilen laddas, datorn går varm och läsplattan ligger även den och samlar batteritid i vägguttaget. Känns det igen? Mängder av el går åt till att ladda våra olika enheter och batterier. I HSB Livin...

Badrum i HSB Living Lab

Så ska badrumsgolven bli mer energisnåla

De flesta föredrar nog att sätta fötterna på ett varmt badrumsgolv. Men med hårdare krav på energiförbrukning blir det svårare att bygga golv med komfortgolvvärme. I ett nytt forskningsprojekt unde...

HSB Living Lab jobbar med Innovative energy management

Smart användning av energin i omlopp

Tänk dig en sambandscentral som pytsar ut el där den behövs, precis när den behövs. Denna form av energisystem ska testas i HSB Living Lab. – Det schemalägger på sätt och vis användningen så den bl...

Återvinning av gråvatten

Vattnet från en dusch tar visserligen en tur till reningsverket men hamnar så småningom i hav, sjöar och vattendrag. Tänk om man istället kunde återanvända det? HSB Living Lab samarbetar med Grayte...

Friskluftsgarderob

Idag tenderar människor att tvätta mer än de verkligen behöver. En orsak till det kan vara att det saknas möjligheter att förvara dessa kläder på ett bra sätt.

HSB FTX

I HSB Living Lab har vi satt in två Huset får två FTX-system med ett ventilationsaggregat för varje halva av byggnaden. Det skulle räcka med ett aggregat, men två ger oss möjlighet att testa olika ...