Projekt

Passiv kylning av bostäder

Om ett hus värms upp genom golvvärme, skulle man då inte kunna använda samma system för att med hjälp av kallvatten från borrhål istället kyla ner bostaden? Det ska nu undersökas på HSB Living Lab.

Certifiering med fokus på människan

Den fysiska miljön påverkar människors hälsa, inte minst i Sverige där vi tillbringar cirka 90 procent av vår tid inomhus. Certifieringssystemet WELL syftar till att förbättra välmående hos de som ...

VVC Booster minskar energiförlusterna

VVC-Booster minskar energiförlusterna

Varmvattenenergi blir en allt större andel av byggnaders totala energianvändning. Att minska förluster i varmvattencirkulationen i flerbostadshus kan bidra till att vända den utvecklingen. I ett pr...

Biophilia - grönska och växtlighet för ökat välbefinnande

Biophilia - grönska och växtlighet för ökat välbefinnande

Kan grönska och växtlighet inomhus bidra till ökat välmående? Det ska projektet Biophilia undersöka med hjälp av de boende i HSB Living Lab. Resultatet kan ge ringar på vattnet för miljön – och för...

Test av komfortgolvvärme

Framtidens uppvärmda badrumsgolv – så blir de mer energisnåla

En mindre uppvärmd yta, isolering, begränsa maxtemperatur och tidsstyrning. Det är faktorer som gör att man kan spara energi om man har komfortgolvvärme hemma. HSB Living Labs forskningsprojekt kri...

Många fördelar med avgasning

Lätta på trycket och spara både energi och värme

Med hjälp av en enkel lösning för att hålla våra element fria från syre kan man spara både energi och pengar. Systemet kallas avgasning, och med hjälp av testar i HSB Living Lab har man nu facit på...

Leanheat skapar bättre boendemiljöer

Leanheat - bättre energioptimering med hjälp av AI

Projektet ska ge nya insikter om hur energioptimering och boendemiljö samverkar, genom att koppla ihop fastighetens prestanda och inomhusförhållanden med de boendes levnadsmiljö.

Energy Save – test av smarta värmepumpar

Energy Save är en del av projektet Innovative Energy Management. Det är ett smart värmepumpssystem som minskar energianvändningen och ger ekonomiska fördelar testas just nu i HSB Living Lab. Projek...

Odla vertikalt inomhus för bättre skördar

Vertikal odling i gemensamma utrymmen

Tänk dig att kunna plocka färsk basilika i trapphuset! I samarbete med Green City Farming undersöker HSB Living Lab hur det fungerar att ha gemensam hydoponisk grönsaksodling i fastigheten. Vilka g...

Badrum i HSB Living Lab

Så ska badrumsgolven bli mer energisnåla

De flesta föredrar nog att sätta fötterna på ett varmt badrumsgolv. Men med hårdare krav på energiförbrukning blir det svårare att bygga golv med komfortgolvvärme. I ett nytt forskningsprojekt unde...

ROBOTARNA GÖR RENT HUS - För en effektivare lokalvård och avfallshantering

Mängden skräp som produceras i dagens samhälle ökar. I HSB Living Lab undersöks hur vi kan ta hand om vårt avfall och städa på ett mer hållbart sätt.

Mycelium Acoustics

I Mycelium Acoustics jobbar vi med att ta fram en 100% komposterbar, mycelium baserad bio-komposit som ska verka akustikdämpande. Resultatet kommer att sättas in i HSB Living Lab för att mätas och ...

INNEMILJÖN I HSB LIVING LAB - Unik möjlighet att studera inomhusluften

Att luften vi andas i våra hem är ren och fri från skadliga partiklar är viktigt. I HSB Living Lab finns goda förutsättningar för att kunna kontrollera detta. Dessutom har man frågat de boende om d...

HSB FTX

I HSB Living Lab har vi satt in två Huset får två FTX-system med ett ventilationsaggregat för varje halva av byggnaden. Det skulle räcka med ett aggregat, men två ger oss möjlighet att testa olika ...