Projekt

Hur rör sig människor och gods till och från bostäder?

För att ta fram effektiva mobilitetslösningar i befintliga eller planerade bostadsområden behövs kunskap om det samlade flödet av människor och gods till och från bostäderna. Idag undersöks oftast ...

Svårt tänka nytt om transporter

Mobilitet Plus är namnet på ett mindre forskningsprojekt vid HSB Living Lab med syfte att undersöka hur vi ska transportera oss och våra varor i framtiden. Projektet är tänkt att bilda en bas för e...