Projekt

Jämförande app ska ge minskad förbrukning

Det har länge gått att mäta sin konsumtion av energi i hemmet. Men nu har det skapats ett verktyg som också visar hur man medvetet kan planera och styra sin förbrukning. Det testas såklart i HSB Li...

En knuff i rätt riktning

Ibland behöver vi bara en liten knuff för att ändra beteende. En vänlig påminnelse eller fråga kan räcka för att få oss att agera på ett nytt sätt. HSB Living Lab och företaget Nudgd har undersökt ...

Nästa generations miljörum testas i HSB Living Lab

Nästa generations miljörum

Kan man få boende att stanna längre i soprummet, och därmed sortera mer? Kan sopsorteringen till och med bli en ganska angenäm upplevelse? Med hjälp av allt från doftabsorberande färg till stämning...

DEN SOM SPARAR MEST VATTEN VINNER - Mobilspel ska trigga vattenbesparing

Vatten är en förnybar men begränsad resurs. Vår vattenanvändning i hemmet är tidigare inte kartlagd i termer social kontext, färdigheter och teknologi.

THE FUTURE OF THE LAUNDRY - forskning som ska ändra våra tvättvanor

Tvättar du rent slentrianmässigt? I tvättstudion i HSB Living Lab pågår ett forskningsprojekt om att skapa medvetenhet om hur vi tvättar – för att sedan ändra på beteendet för miljöns skull. Projek...