Enklare vardag med virituella nycklar?

Tänk om du slapp hålla reda på en hemnyckel? Om din kompis som ska mata katten eller leverantören av matvaror bara behövde en kod för att komma in till dig? På HSB Living Lab undersöker man hur de boende upplever livet med virtuella nycklar.
mainimage

Det finns ett par olika varianter av ”nyckel” men oavsett monteras en dosa på insidan av lägenhetsdörren som sedan kan kommuniceras med genom antingen en fjärrkontroll (av det slag som används för att öppna en bil), en app, eller med hjälp av en kod eller ett fingeravtryck i en knappsats på dörrens utsida. Systemet finns redan på marknaden men hade inte tidigare testats i flerfamiljshus när det våren 2018 monterades på de 29 lägenheterna i HSB Living Lab. En gång i månaden roterade öppningsmetoderna tills det att alla husets invånare prövat alla metoder. Efter varje byte fick de boende dela med sig av sina erfarenheter.

— Det var inga jättestarka åsikter om någon sorts nyckel men man kan väl säga att det som inte föll så många i smaken var att låsa och låsa upp med en app i telefonen, säger Stefan Andersson, chef Boende, HSB Affärsstöd.

Appen användes med hjälp av bluetooth som skulle aktiveras vilket tog lite tid och drog batteri.

— Mer generellt kan man säga att vi lärde oss att det skapar en osäkerhet av att lämna ifrån sig sin fysiska nyckel. Vi tänkte nog att den yngre kategori boende som lever i HSB Living Lab skulle ha lättare att anamma det nya. Det var en intressant lärdom, säger Stefan Andersson.

Nästa steg i undersökningen av virtuella nycklar är att granska hur det fungerar att ha samma typ av lås, inte bara till den egna lägenheten, utan även till husets ytterport.

Vad är då den stora vinsten med virtuella nycklar?

Enligt Stefan Andersson handlar det dels om att underlätta privatlivet genom att kunna släppa in kattvakten och kommersiella aktörer som matvaruleverantör eller hantverkare, dels om att räddningstjänst och andra samhälleliga funktioner skulle kunna ta sig in, säger han.

Forskningsprojektet om Virtuella nycklar söker svar på bland annat följande frågor:

Underlättas vardagen av att ha möjlighet att släppa in människor på distans?

Ökar eller minskar trygghetskänslan?

Vilka för- och/eller nackdelar finns för fastighetsägare/förvaltare?

Vilka andra risker eller möjligheter finns med den här tekniken?