Projekt

Lärdomar från HSB Living Lab kan lösa framtidens vattenbrist

Hur mycket vatten går att spara med tekniska lösningar och beteendeförändringar? Och hur mycket bekvämlighet är vi beredda att ge upp för att vattnet ska räcka? Flera spännande projekt i HSB Living...

Samproducerad kunskap för hållbara livsstilar

Platsens design påverkar människors beteenden, inte minst när det kommer till hållbarhet. Därför är evidensbaserad fakta om hur vi använder vår byggda miljöer och vilka behov de måste tillfredsstäl...

Minskad vattenanvändning genom ökad kontroll

Kan en display på kranen som visar hur mycket vatten du använder minska din vattenförbrukning? Nu testas den digitala vattenmätaren och termometern Ecodrop i HSB Living Lab med syftet att utvärdera...

Kallt? ”Ta det coolt” utforskar hur vi kan ändra beteende för att spara energi

Ungefär 80 procent av energiförbrukningen i våra hem till uppvärmning. Visst går det att effektivisera med smart teknik, men faktum är att just värmen till stor del handlar om våra beteenden och in...

Diskmaskinsvanor under luppen

Hur använder en vanlig göteborgare sin diskmaskin? Och vad krävs för vanorna ska bli mer hållbara? Det är fokus i en pågående studie på Chalmers, där bland annat HSB Living Lab används som testarena.

En knuff i rätt riktning

Ibland behöver vi bara en liten knuff för att ändra beteende. En vänlig påminnelse eller fråga kan räcka för att få oss att agera på ett nytt sätt. HSB Living Lab och företaget Nudgd har undersökt ...

Goda grannar - social hållbarhet i flerbostadshus

Goda grannar - social hållbarhet i flerbostadshus

Går det att öka den sociala hållbarheten i närområdet genom att lära känna sina grannar lite bättre och hitta sätt att umgås över generationsgränser? I projektet Goda Grannar kommer boende i Arenas...

Nästa steg för smart energianvändning

Nu går HSB Living Lab och Chalmers vidare med test av energisystem som ska få oss användare att använda el på ett smartare sätt – men utan att tumma på komforten. I-GReta bygger på tidigare projekt...

Nu är ute inne – test av framtidens utomhusarbetsplatser

Mer dagsljus, mindre stress och större variation i arbetet. Det är några av poängerna med att jobba utomhus som gör att HSB Living Lab nu utforskar möjligheterna med kontorsarbetsplatser under bar ...

Nu ska hushållens energisystem bli mer inkluderande

Cykla till jobbet eller installera solceller? Genus påverkar hur vi ser på hållbarhet och planerar vår energikonsumtion. I ett samarbete mellan HSB Living Lab, produktdesignstudion Boid och Chalme...

Hönshus i HSB Living Lab

Hönor, soprum & relationer – så minskades matsvinnet i HSB Living Lab

I det första projektet i HSB Living Lab var de boende högst involverade. Kunde deras matsvinn i huset minskas genom ett förändrat beteende? Kajsa Lindström från Beteendelabbet höll i projektet.

Heroiq - grannhjälp via interaktiv karta

De boende i HSB Living Lab har testat en app där man kan be om hjälp med till exempel läxläsning, skjuts, följe hem, samtal, förnödenheter, en akut toarulle eller andra vardagsärenden. Appen Heroiq...

Nästa generations miljörum testas i HSB Living Lab

Nästa generations miljörum

Kan man få boende att stanna längre i soprummet, och därmed sortera mer? Kan sopsorteringen till och med bli en ganska angenäm upplevelse? Med hjälp av allt från doftabsorberande färg till stämning...

Taggade kläder i HSB Living Lab

Taggade plagg ger korrekt svar på tvättvanor

Genom att märka plagg med en digital tagg får forskarna veta hur ofta och i vilken temperatur de tvättas. Undersökningen syftar till att minska kläders totala miljöpåverkan. — Välbehövlig forskning...

Framtidens design underlättar vardagen – och klarar av ett strömavbrott

Med våra uppkopplade och elektrifierade liv är vi allt mer beroende av en stabil energitillgång – men i en omställning mot förnyelsebar el kan tillgången variera. Hur kan vi designa våra prylar så ...

Det smarta hemmet

Smart Home Interactions

Ett smart hem blir smart först när de boende förstår hur lösningarna kan användas och anpassas. Projektet Smart Home Interactions undersöker tillsammans med de boende i HSB Living Lab vilka typer a...

beteende badrum hsb living lab

HygIoT - sensordata hjälper oss kartlägga beteende i badrum

Hur kan nya digitala lösningar få oss att bete oss mer hållbart när vi sköter vår hygien i framtiden? Det var frågan för projektet HygIoT som installerade mätsensorer på de gemensamma toaletterna i...

DEN SOM SPARAR MEST VATTEN VINNER - Mobilspel ska trigga vattenbesparing

Vatten är en förnybar men begränsad resurs. Vår vattenanvändning i hemmet är tidigare inte kartlagd i termer social kontext, färdigheter och teknologi.

THE FUTURE OF THE LAUNDRY - forskning som ska ändra våra tvättvanor

Tvättar du rent slentrianmässigt? I tvättstudion i HSB Living Lab pågår ett forskningsprojekt om att skapa medvetenhet om hur vi tvättar – för att sedan ändra på beteendet för miljöns skull. Projek...

DEN KLIMATSMARTA LÄGENHETEN - Smartare val kan minska resursslöseri

Vi renoverar mer än man trott i Sverige. De många förändringarna inne i lägenheterna höjer materialflödena – och därmed också klimatpåverkan – med uppemot 40 procent mot beräknat normalt underhåll....