Taggade plagg ger korrekt svar på tvättvanor

Genom att märka plagg med en digital tagg får forskarna veta hur ofta och i vilken temperatur de tvättas. Undersökningen syftar till att minska kläders totala miljöpåverkan.
— Välbehövlig forskning i vår tid, säger Julia Hope, en av deltagarna och boende i HSB Living Lab.
Taggade kläder i HSB Living Lab

När Julia Hope i början av 2019 flyttade in i HSB Living Lab i Johanneberg var hon väl medveten om att hon skulle komma att ingå i den forskning som bedrivs i huset. Framåt våren tackade hon ja till att medverka i projektet The Future of the Laundry.

— Vi träffades på en workshop där vi fick veta mer om forskningen och om hur vi skulle tagga plaggen. Jag tog mina sex par byxor, registrerade hur mycket de vägde och sydde fast taggen, klädd i tyg och några centimeter stor, inne i plaggen, berättar Julia.

Sen var det inte mer med det. Hon tvättar som vanligt i HSB Living Labs tvättstudio, ungefär var tredje vecka.

Projektet The Future of the Laundry leds av Greg Peters, professor i kvantitativ hållbarhetsbedömning på Chalmers i samarbete med The Research Hub by Electrolux Professional.

— Tidigare har man bara kunnat forska via enkäter och när du fyller i dem finns det stor risk för glädjeresultat, säger Greg. Att de tillfrågade säger att de tvättar mer sällan än vad de i själva verket gör. Här har vi chansen att göra bättre vetenskap av det hela.

Hittills har Greg och hans medarbetare lagt merparten av tiden på att installera och testa systemen för att försäkra sig om att kommunikationen mellan kläder och server fungerar. Nu funkar det och i september anslöt sig ytterligare ett antal av de boende i HSB Living Lab och registreringen av tvättandet kan ske i lite större skala.

— Vi är intresserade av hur det totala systemet runt tvätt påverkar miljön. Människor har en tendens att fokusera på miljövinsten i att tvätta i lägre temperatur eller mer sällan. Men den stora miljövinsten sker av att ha en gemensam tvättstuga som delas på kanske 20-50 lägenheter. Det betyder att man behöver mindre än en tiondedel av antalet maskiner samt att de samlade kvadratmeter som ägnas åt tvätt när varje lägenhet har tvättmaskin, istället kan slås ihop och bli en lägenhet att hyra ut, säger Greg.

Forskningsprojektet The Future of the Laundry är i sin linda. Julia och de övriga medverkande ser fram emot att se resultaten i framtiden.

— Men jag tycker att forskningen som bedrivs i projektet är intressant och välbehövlig i den värld vi lever i idag. Jag hoppas få en överraskning av antingen hur ofta eller hur sällan jag tvättar mina byxor, säger Julia Hope.